No: 59

Tarih: 17/06/2019

Konu:Hurda araçlara ilişkin ÖTV indirimi tutarları yeniden belirlendi.

Özet: 27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi ile 27 Mart 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescili silinerek bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılan ya da doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen araçlar bakımından aynı cins yeni bir aracın (87.03 GTİP numarasında yer alan, motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü geçmeyen otomobil ve arazi taşıtları) ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin (ÖTV) 10.000 TL’yi aşmamak üzere bir kısmının terkin edileceğine ilişkin hüküm bulunmaktadır. Bu hüküm 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanacaktır.

 

15 Haziran 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1148 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu madde kapsamında terkin edilecek ÖTV tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

 

  • ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 87.03 GTİP numarasında yer alan motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü geçmeyen otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için;

Yeni aracın özel tüketim vergisi matrahı

Terkin edilecek

ÖTV tutarı

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için

15.000 TL

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp 120.000 TL’yi aşmayanlar için

12.000 TL

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için

0 TL

 

  • Diğer araç cinsleri (8701.20, 87.02, 87.04 GTİP) için terkin edilecek ÖTV tutarı 15.000 TL olarak uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanı Kararı 15 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinde;

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31.12.2019 tarihine kadar, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 GTİP numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins (87.03 GTİP numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 10.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Cumhurbaşkanınca tespit edilecek kısmı terkin edilir.”

hükmü yer almaktadır.

Söz konusu maddenin 7176 sayılı Kanun’un (12.06.2019 RG) 19. maddesiyle değiştirilen hükmünün Cumhurbaşkanına verdiği yetkiye istinaden hazırlanan ve 15 Haziran 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile terkin edilecek özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yeniden belirlenmiştir Buna göre 27 Mart 2018 tarihinden itibaren yukarıdaki hüküm kapsamında kayıt ve tescili silinerek bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılan ya da doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen araçlar bakımından aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden terkin edilecek tutarlar aşağıdaki gibi olmuştur.

  • ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 87.03 GTİP numarasında yer alan motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü geçmeyen otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için;

Yeni aracın özel tüketim vergisi matrahı (TL)

Terkin edilecek ÖTV tutarı

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için

15.000 TL

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp 120.000 TL’yi aşmayanlar için

12.000 TL

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için

0 TL

 

  • Diğer araç cinsleri (8701.20, 87.02, 87.04 GTİP) için terkin edilecek ÖTV tutarı 15.000 TL olarak uygulanacaktır.

1148 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayım tarihinde (15 Haziran 2019) yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79