No: 58

Tarih: 17/06/2019

Konu:Sanayi sicil belgesini haiz işletmeler ile ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı sıfır olarak belirlendi.

Özet: 15 Mayıs 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo satışları BSMV kapsamına alınmış ve oranı da kambiyo satış tutarı üzerinden binde 1 olarak belirlenmişti. Karar’ da ayrıca 3 başlık halinde binde 0 oranında BSMV’nin uygulanacağı kambiyo satış işlemlerine yer verilmişti.

17 Haziran 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile binde 0 oranının uygulanacağı kambiyo satış işlemlerine 2 başlık daha eklenmiştir. Buna göre, 18 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları ile İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları üzerinden de BSMV hesaplanmayacaktır.Hatırlanacağı üzere 15 Mayıs 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdakiler dışındaki kambiyo satış muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 oranında BSMV hesaplanma zorunluluğu getirilmişti. 15 Mayıs 2019’da yürürlüğe giren söz konusu Karar uyarınca aşağıdaki işlemler için BSMV’nin oranı binde 0 olarak belirlenmişti:

- Bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

- Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

- Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları.

Söz konusu Karar’la ilgili açıklamalarımız 15 Mayıs 2019 tarihli ve 056 numaralı sirkülerimizle dikkatinize sunulmuştu.

17 Haziran 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile binde 0 oranının uygulanacağı kambiyo satış işlemlerine 2 başlık daha eklenmiştir.

Buna göre 18 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

- Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları ile

- İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında,

BSMV oranı binde 0 (sıfır) olarak uygulanacaktır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Merih Tümkaya
merih.tumkaya@tr.ey.com
(212) 408 53 76