No: 56

Tarih: 15/05/2019

Konu:Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin oranı binde 1 olarak belirlendi.

Özet: 15 Mayıs 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları, Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları ve döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında, satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı binde 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Yayım tarihinde (15 Mayıs 2019) yürürlüğe giren söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, yukarıdakiler dışındaki kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin oranı ise binde 1 olarak belirlenmiştir.15 Mayıs 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo satış muamelelerine ilişkin BSMV oranlarında (kambiyo gider vergisi) değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

- Bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışlarında,

- Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışlarında,

- Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında,

satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin oranı binde 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Yukarıdakiler dışındaki kambiyo muamelelerinde ise satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin oranı
binde 1
olarak belirlenmiştir.

Bu değişiklikleri içeren 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayım tarihinde (15 Mayıs 2019) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu oran tüm kambiyo muameleleri için 1 Mayıs 2008 tarihinden beri binde 0 (sıfır) olarak uygulanmaktaydı.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Merih Tümkaya
merih.tumkaya@tr.ey.com
(212) 408 53 76