No: 52

Tarih: 18/04/2019

Konu:TÜBİTAK TEYDEB programlarında bazı yenilikler yapıldı.

Özet: 29 Mart 2019 tarihde, Tübitak tarafından web sitesinde yayımlanan duyuruya göre, TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarından; 1501-Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları, 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları, 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları ve 1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde düzenlemeler yapıldı.

Proje bazlı ön kayıt zorunluluğu kaldırılacaktır.

1501, 1507, 1509 ve 1511 Programlarının tamamı için geçerli olmak üzere,

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren TEYDEB’e her bir proje başvurusu için ön kayıt zorunluluğu kaldırılarak, Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Sistemine geçilecektir. Kuruluşlar, TÜBİTAK’a kayıt olduktan sonra kuruluş bilgilerinde değişiklik olmadığı sürece proje başvurusu yapabileceklerdir. Kuruluş bilgilerinde değişiklik olması halinde sadece bu değişiklikler TÜBİTAK’a bildirilecek ve bu durumun TÜBİTAK tarafından onaylanması sonrası proje başvurusunda bulunmaya devam edebileceklerdir.

Bu uygulama 1501, 1507, 1509 ve 1511 Programlarının tamamı için geçerli olacak ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Ortaklı projelerde dönem raporu sadece muhatap kuruluş tarafından gönderilecektir.

Ortak projelerde projeye katılan kuruluşlardan biri, destek kararı sonrası imzalanacak proje sözleşmesinde muhatap kuruluş olarak belirtilmektedir.

1 Ekim 2019 tarihinden sonra TÜBİTAK’a sunulan dönem raporlarından  başlayarak, ortaklı projelerde dönem raporu her ortak tarafından ayrı ayrı gönderilmeyecek, dönem raporu sadece muhatap kuruluş tarafından gönderilecektir.

20.000 TL’ye kadar ekonomik fizibilite raporu desteği verilecektir.

Kuruluşların, detaylı pazar araştırması, pazar ve rakip analizleri, müşteri ihtiyaçları vb. hususları içeren ekonomik fizibilite raporunu proje önerisi ekinde sunmaları halinde, ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için alınan hizmet 20.000 TL’ye kadar destek kapsamına alınabilecektir. 1501 ve 1511 kodlu destek programlarında, proje bütçesinin 5.000.000 TL ve üzeri olması halinde ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması zorunlu hale getirilecektir. Ek olarak, belge tarihi, proje destek başlangıç tarihinden en fazla üç ay öncesine kadar olan ekonomik fizibilite raporuna ait maliyetler destek kapsamına alınacaktır.

1501, 1507, 1509 ve 1511 Programlarının tamamı için geçerli olan bu düzenleme, 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra yapılan proje başvurularından başlayarak uygulanacaktır.

150.000 TL’ye kadar banka teminatsız ön ödeme yapılacaktır.

TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında kuruluşlar tarafından düzenlenen senetler de teminat olarak kabul edilecek ve kuruluşlara senet karşılığı proje bazında bir defaya mahsus 150.000 TL ön ödeme yapılabilecektir. Birden fazla projesi olan kuruluşlara, transfer ödemesi mahsup işlemi tamamlandıktan sonra diğer projesi için de senet karşılığı ön ödeme yapılabilecektir.

1501, 1507, 1509 ve 1511 Programlarının tamamı için geçerli olan bu düzenleme, 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra destek kararı alan projeler için uygulanabilecektir.

Yerli malına %15 oranında ek destek verilecektir.

Proje kapsamında kullanılan alet/teçhizat/yazılımdan yerli malı belgesine sahip olanlar için %15’i oranında ek destek verilecektir. Söz konusu destek; kuruluşların, proje kapsamında satın aldıkları yerli malı belgesine sahip alet/teçhizat/yazılımı dönem raporlarında TÜBİTAK’a beyan etmeleri akabinde gerçekleştirilecektir. Ek destek tutarı dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilerek kuruluşlara ödenecektir.

1501, 1507 ve 1511 Programlarının tamamı için geçerli olan bu düzenleme, 1 Ekim 2019 tarihinden sonra TÜBİTAK’a sunulan dönem raporları için uygulanacaktır.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 58 75

Ece Ünlü
ece.unlu@tr.ey.com
(212) 408 58 75