No: 51

Tarih: 18/04/2019

Konu:1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programına artık yalnızca KOBİ’ler başvurabilecek

Özet: 16 Nisan 2019 tarihinde, Tübitak tarafından web sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 1501 Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları 14 Mart 2019 tarihinde yapılan TÜBİTAK Yönetim Kurulu toplantısında değiştirilerek, programa sadece KOBİ ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilmesi şartı getirilmiştir. Söz konusu uygulama, 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. 

Büyük ölçekli firmaların öncelikli alanlarda açılan çağrılara başvurması

Düzenlemenin amacı, büyük ölçekli firmaları; her konuda başvuru yapılabilen 1501 Programı yerine, öncelikli alanlarda açılan çağrı konularında başvuru yapmaya yönlendirmektir.

Böylece Ar-Ge kapasitesi çok daha güçlü olan büyük firmaların Ar-Ge projelerini ulusal öncelikli alanlarımızda gerçekleştirmesi sağlanarak,  katma değeri yüksek ürün ve teknolojilerin pazara erişmesi yolunda daha hızlı ve verimli sonuçlar alınabilecektir.

Öncelikli alanlardaki çağrı takvimi ise yakın zamanda TÜBİTAK tarafından açıklanacaktır.

1501 programına başvuracak büyük ölçekli firmalar için son tarih 14 Haziran 2019

1501 Programına başvuru yapmak isteyen büyük ölçekli kuruluşların 14 Haziran 2019 tarihine kadar ön kayıt belgelerini eksiksiz olarak TÜBİTAK’a ulaştırmaları ve projelerini de 30 Haziran 2019 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

14 Haziran 2019 tarihine kadar ön kayıt belgelerini Kuruma ulaştırmayan ve ön kayıt onayı alarak projelerini 30 Haziran 2019 tarihine kadar göndermeyen büyük ölçekli kuruluşlar 1 Temmuz 2019 tarihi ve sonrasında 1501 programına başvuru yapamayacaktır.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 58 75

Ece Ünlü
ece.unlu@tr.ey.com
(212) 408 58 75