No: 50

Tarih: 15/04/2019

Konu:Kara taşıtı imalatçıları için geçerli olan, ilk dolum yağı ve akaryakıta ilişkin ÖTV iade uygulamasının esasları belirlendi.

Özet: 28 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarlarının, 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 GTİP numaralı mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanacağına dair düzenleme yapılmıştı.

12 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6 seri numaralı ÖTV Tebliği ile yukarıdaki indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, kara taşıtı imalatçılarına iade yöntemi ile uygulanması uygun bulunmuş ve bu uygulamanın usul ve esasları belirlenmiştir.

Tebliğ, 1 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 Hatırlanacağı üzere, 28 Şubat 2019 tarihli ve Resmi Gazete’de yayımlanan 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarlarının, bu malların aynı Kanun’a ekli (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 GTİP numaralarında yer alan mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmıştı.

 

Ancak bu kapsamdaki ilk dolum akaryakıtlarında ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için; 87.03 GTİP numarasındaki mallarda 7 litreyi, 87.11 GTİP numarasındaki mallarda 2 litreyi, diğer mallarda ise 15 litreyi geçemeyecektir.

 

12 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6 seri numaralı ÖTV Tebliği ile yukarıdaki indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, kara taşıtı imalatçılarına iade yöntemi ile uygulanması uygun bulunmuş ve uygulamanın esasları belirlenmiştir.

 

Tebliğ’le ayrıca “796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Nakden İade Talebine İlişkin Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği” (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin ekler dizinine Ek 15 olarak eklenmiştir.

 

1 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Nusrettin Yener
nusrettin.yener@tr.ey.com
(212) 408 51 70