No: 49

Tarih: 29/03/2019

Konu:Bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri değiştirildi.

Özet: Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (www.gib.gov.tr) 29 Mart 2019 tarihinde yayınlanan 115 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’yle; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken; muhtasar (Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddesi kapsamında verilenler ile muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil), damga vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi ve geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (www.gib.gov.tr) 29 Mart 2019 tarihinde yayınlanan 115 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’yle; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken; muhtasar (Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddesi kapsamında verilenler ile muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil), damga vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi ve geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmıştır.

Yeni oluşan durumda beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Beyanname türü

Beyanname verilme zamanı

Ödeme zamanı

Muhtasar

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Damga vergisi

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Katma değer vergisi

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Yıllık gelir vergisi (Basit usul)

Şubat ayının son günü

Şubat ayının son günü

Yıllık gelir vergisi

Mart ayının son günü

Mart ayının son günü

Kurumlar vergisi

Nisan ayının son günü

Nisan ayının son günü

Geçici vergi 1. dönem

17 Mayıs

17 Mayıs

Geçici vergi 2. dönem

17 Ağustos

17 Ağustos

Geçici vergi 3. dönem

17 Kasım

17 Kasım

Geçici vergi 4. dönem

17 Şubat

17 Şubat

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79