No: 46

Tarih: 25/03/2019

Konu:Son dönemdeki yasal düzenlemeler çerçevesinde KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklikler yapıldı.

Özet: 23 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 25 seri numaralı KDV Genel Tebliği’nde, son dönemde gerçekleştirilen yasal düzenlemeler çerçevesinde KDV Uygulama Genel Tebliği’nde yapılan değişikliklere yer verilmektedir.

Buna göre söz konusu Tebliğ’de;

- Basılı kitap ve süreli yayınlarda KDV istisnası (22 Şubat 2019’dan geçerli),

- İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde KDV iadesi (23 Mart 2019’dan geçerli),

- Türkiye’de oynanacak final maçlarına ilişkin KDV istisnası (30 Ocak 2019’dan geçerli),

- Hasılat esaslı vergilendirme (1 Mart 2019’dan geçerli),

konularında ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.23 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 25 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1. Basılı kitap ve süreli yayınlarda KDV istisnası

22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nun 13. maddesinde yapılan değişiklikle, poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere, basılı kitap ve süreli yayınların her aşamadaki teslimleri KDV’den istisna hale getirilmişti.

Tebliğ’in, 22 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 4. maddesiyle, basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

2. İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde KDV iadesi

18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nun geçici 37. maddesinin uygulama süresi 2019 yılını da kapsayacak şekilde uzatılmıştı.

Tebliğ’in 5. maddesiyle, söz konusu maddede yer alan imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin inşaat işlerindeki KDV iadesine ait açıklamalar güncellenmiştir.

Tebliğ’in ilgili hükmü, yayım tarihinde (23 Mart 2019) yürürlüğe girmiştir.

3. Türkiye’de oynanacak final maçlarına ilişkin KDV istisnası

30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7162 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’na geçici 40. madde eklenmişti. Bu düzenleme ile Türkiye’de oynanacak olan 2019 UEFA süper kupa finali ve 2020 UEFA şampiyonlar ligi finali müsabakalarına ilişkin olarak; UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli dar mükellef kurumlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den istisna (tam istisna) edilmişti.

Tebliğ’in, 30 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 8. maddesiyle, söz konusu istisna hükmünün uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

4. Hasılat esaslı vergilendirme

6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nun mülga 38. maddesi “Hasılat esaslı vergilendirme” başlığıyla yeniden düzenlenmişti. Söz konusu hükümde yer alan yetki çerçevesinde 7 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe giren 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve vergi oranı belirlenmişti.

Buna göre, belediyeler tarafından ruhsat verilen toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmeleri, münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücü dahil en az 18 oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerinde hasılat esaslı vergilendirme usulünü seçebileceklerdir.

Tebliğ’in, 1 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 10. maddesiyle, söz konusu hükmün uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

25 seri numaralı Tebliğ’in tam metnine ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Hüseyin F. Saltık
huseyin.saltik@tr.ey.com
(212) 408 51 70