No: 35

Tarih: 28/02/2019

Konu:Bazı kürkler ile üretilip ihraç edilen kara taşıtlarında kullanılan ilk dolum yağları ve akaryakıtların ÖTV oranları sıfırlandı.

Özet: 28 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarları, 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 GTİP numaralı mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanacaktır.

 

Ancak ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için; 87.03 GTİP numaralı mallarda 7 litreyi, 87.11 GTİP numaralı mallarda 2 litreyi, diğer mallarda ise 15 litreyi geçemeyecektir. Bu hüküm 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Söz konusu Karar’la ayrıca ÖTV Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede değişiklik yapılarak, 43, 43.01 ve 43.02 GTİP numaralı malların (kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri, ham kürkler, dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler) ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir. 28 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.28 Şubat 2019 tarihli ve Resmi Gazete’de yayımlanan 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ihraç edilen kara taşıtlarında kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtların ÖTV tutarları ile Kanun’a ekli (IV) sayılı listedeki bazı malların (kürkler) ÖTV oranları belirleniştir.

 

1. İhraç edilen kara taşıtlarında kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtların ÖTV tutarları

 

ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarları, aynı Kanun’a ekli (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 GTİP numaralarında yer alan mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanacaktır.

 

Ancak bu kapsamda kullanılan ilk dolum akaryakıtlarında ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için; 87.03 GTİP numarasındaki mallarda 7 litreyi, 87.11 GTİP numarasındaki mallarda 2 litreyi, diğer mallarda ise 15 litreyi geçemeyecektir.

 

Yukarıdaki kapsamda ihraç edilen mallarda kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlara daha önce uygulanan vergi tutarları için ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinin (4) numaralı fıkra hükmü uygulanacaktır.

 

Söz konusu fıkra uyarınca; Cumhurbaşkanı tarafından vergi farklılaştırması yapılması durumunda, verginin mükellefe veya vergiye tâbi işlemlere taraf olanlara iadesi yöntemini uygulama, teminat isteme, bu teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ile verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Bu hükümler 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

2. Kanun’a ekli (IV) sayılı listedeki bazı malların ÖTV oranları

 

796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayım tarihi olan 28 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki malların ÖTV oranları karşılarında gösterildiği şekilde belirlenmiştir:

 

GTİP Numarası

Eşyanın tanımı

Vergi oranı

43

Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

[Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç] (43.01, 43.02 hariç)

% 25

43.01

Ham kürkler (baş, kuruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonundaki ham post ve deriler hariç)

% 0

43.02

Dabaklanmış ve aprelenmiş kürkler (baş, kuruk, pençeler ve diğer parçalar dahil) (birleştirilmemiş veya birleştirilmiş) (diğer maddeler ilave edilmemiş) (43.03 pozisyonundakiler hariç)

% 0

 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Nusrettin Yener
nusrettin.yener@tr.ey.com
(212) 408 51 70