No: 34

Tarih: 25/02/2019

Konu:KDV, muhtasar, damga vergisi ve basit usul gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi ile defter beyan sistemi kayıt süresi uzatıldı.

Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 25 Şubat 2019 tarihinde internet sitesinden yayınlanan 113 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 25 Şubat 2019’a kadar verilmesi gereken; muhtasar, katma değer vergisi ve damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi 26 Şubat 2019, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi ise 28 Şubat 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25 Şubat 2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15 Mart 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemi’nden verilmesi gereken beyannameler, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (www.gib.gov.tr) 25 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan 113 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’yle;

- 25 Şubat 2019 günü akşamına kadar verilmesi gereken muhtasar, katma değer vergisi ve damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi 26 Şubat 2019 günü sonuna kadar,

- 25 Şubat 2019 günü akşamına kadar verilmesi gereken ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 28 Şubat 2019 günü sonuna kadar

uzatılmıştır.

Söz konusu Sirküler’de ayrıca, Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25 Şubat 2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresinin 15 Mart 2019 günü sonuna kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

Son olarak, Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79