No: 31

Tarih: 20/02/2019

Konu:“KDV iadesi ön kontrol raporuna dayalı iade” 1 Mart’tan itibaren uygulanmaya başlıyor.

Özet: 20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 24 seri numaralı Tebliğ ile KDV iadesi ön kontrol raporuna dayalı iade uygulaması getirilmiştir.

Buna göre; en az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması, daha önce en az 3 vergilendirme dönemine ilişkin iade taleplerinin sonuçlanmış olması, kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin özel esaslara tabi olmaması ve Tebliğ’de belirtilen nedenlerle incelemeye sevk edilmemiş olması şartlarını sağlayan mükellefler, KDV iadesi ön kontrol raporuna dayalı iade uygulamasından yararlanabilecektir.

Bu uygulamada, Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, iade hakkı doğuran işlemler için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri, KDVİRA sistemi tarafından sorgulanacaktır. Bunun için; standart iade talep dilekçesi, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile KDV GUT’nin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren 10 iş günü içinde mükellefe iade edilecektir.

HİS ve İTUS sahibi mükelleflerin de bu uygulamadan yararlanması mümkündür.

Tebliğ, 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 24 seri numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (GUT), YMM KDV iadesi tasdik raporuna dayalı iadeler bölümüne “KDV iadesi ön kontrol raporuna dayalı iade uygulaması” başlıklı bölüm eklenmiştir.

Buna göre aşağıdaki şartları sağlayan mükelleflerin, Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, iade hakkı doğuran işlemler için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri, KDVİRA sistemi tarafından sorgulanacaktır. Bunun için; standart iade talep dilekçesi, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren 10 iş günü içinde mükellefe iade edilecektir.

Uygulamadan yararlanmanın şartları:

a. En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması,

b. Daha önce en az 3 vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,

c. Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;

- Özel esaslara tabi olmaması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması,

ç. Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün birinci paragrafının (iv) ayrımı ve üçüncü paragrafı kapsamında iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması. (Tebliğin ilgili (iv) ayrımında; teminat veya YMM raporu karşılığı iade talep edilmesine karşın vergi dairesince tespit edilen eksiklik ve olumsuzlukların düzeltilmemesi dolayısıyla incelemeye sevk edilmesi, üçüncü paragrafında ise iade dosyasındaki eksikliklerin/olumsuzlukların YMM veya mükellef tarafından düzelttirilmesine ilişkin GİB veya Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar tarafından yazılan yazıda belirtilen sürede YMM veya mükellef tarafından gerekli düzeltmelerin yapılmaması veya olumsuzluğun giderilmemesi nedeniyle incelemeye sevk edilmesi ifade edilmektedir.)

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade yapılmasını müteakip, iade talebinin tamamına yönelik olarak KDVİRA sistemi tarafından üretilen KDV İadesi Kontrol Raporuna ilişkin kontroller, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller genel usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Mükellefin kalan iade tutarı bu kontrol ve değerlendirmeler sonucuna göre yerine getirilir.

HİS ve İTUS sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanması mümkündür. Ancak bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün değildir. HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılması da mümkün değildir.

Tebliğ, 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Hüseyin F. Saltık
huseyin.saltik@tr.ey.com
(212) 408 51 70