No: 29

Tarih: 15/02/2019

Konu:KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklikler içeren 23 seri numaralı Tebliğ yayımlandı.

Özet: 7104 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle, KDV indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkân sağlanmıştı.

15 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 23 seri numaralı Tebliğ ile başta 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan yukarıdaki düzenleme olmak üzere 7104 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nda yapılan bazı değişikliklere ilişkin örnekli açıklamalar yapılmıştır.

Yayım tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğ’de ayrıca, indirimli orana tabi işlemler, tam istisna kapsamındaki işlemler ve kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iade talep sürelerine yönelik düzenlemeler de yer almaktadır.Hatırlanacağı üzere 6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Kanun’la, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştı. Bunlardan biri de KDV Kanunu’nun “Vergi İndirimi”ni düzenleyen 29. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle; indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkân sağlanmasıydı.

15 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 23 seri numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümlerinde değişiklikler yapılarak, başta 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yukarıdaki düzenleme olmak üzere 7104 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nda yapılan bazı değişikliklere ilişkin örnekli açıklamalar yapılmıştır.

Bu sayede yukarıdaki düzenlemenin uygulama tarihi ile ilgili tereddütlere de son verilmiştir. Buna göre 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olay 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedildiği dönemde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarları indirim konusu yapılabilecektir.

Söz konusu Tebliğ’de ayrıca indirimli orana tabi işlemler, tam istisna kapsamındaki işlemler ve kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iade talep sürelerine yönelik olarak da düzenlemeler yer almaktadır.

Yayım tarihinde (15 Şubat 2019) yürürlüğe giren 23 seri numaralı KDV Tebliği'ne ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Hüseyin Feyzi Saltık
huseyin.saltik@tr.ey.com
(212) 408 51 70