No: 27

Tarih: 15/02/2019

Konu:İnternet ortamında reklam hizmeti verenlere yapılan ödemelerde tevkifat uygulamasının usul ve esasları belirlendi.

Özet: 19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler tevkifat kapsamına alınmıştı.

Karar’la söz konusu tevkifatın oranı; GVK 94. madde ve KVK 30. madde kapsamında yapılan ödemeler için % 15, KVK 15. madde kapsamında yapılan ödemeler için ise % 0 olarak belirlenmişti.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş olan bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 15 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve sirkülerimiz ekinde yer alan 17 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiştir.Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde, gelir vergisi tevkifatı yapmak zorunda olan mükellefler ile tevkifata tabi ödemeler hüküm altına alınmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde, kurumlara yapılan ödemeler üzerinden, aynı Kanun’un 30. maddesinde ise dar mükellefiyete tabi kurumların kazanç ve iratları üzerinden yapılması gereken kurumlar vergisi tevkifatına ilişkin düzenleme yer almaktadır.

19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki maddelere yeni bentler eklenmişti. Bu değişiklikle; internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler tevkifat kapsamına alınmıştı.

Karar’la söz konusu tevkifatın oranı; GVK 94. madde ve KVK 30. madde kapsamında yapılan ödemeler için % 15, KVK 15. madde kapsamında yapılan ödemeler için ise % 0 olarak belirlenmiştir.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş olan bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 15 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 17 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ, sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79