No: 19

Tarih: 08/01/2019

Konu:Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları (01.01.2019-30.06.2019).

Özet: 25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4. dönem toplu sözleşmenin 5 ve 8. maddeleri kapsamında 01.01.2019-30.06.2019 döneminde uygulanacak olan katsayılar belirlenmiştir.

Aynı dönemde uygulanması gereken gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları ile söz konusu katsayılar kullanılarak hesaplanan yeni gelir dilimlerini gösterir tablo aşağıdadır. (Tablo 1).

Diğer taraftan en son 16 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen yurt dışı gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları da sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. (Tablo 2).

Ayrıca yurt dışı harcırah uygulamasında aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir:

- Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

- Yurt dışı seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için sirkülerimiz ekindeki tabloda gösterilen tutarlar % 50 fazlasıyla ödenebilir.25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4. dönem toplu sözleşme ile kamu görevlilerinin 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak aylık ve taban aylık katsayıları belirlenmiştir. Toplu sözleşmede 2019 yılının ilk 6 aylık dönemi için artış oranı % 4, ikinci 6 aylık dönemi için de % 5 olarak öngörülmüştür.

Toplu sözleşmenin 8. maddesinde ayrıca enflasyon farkı ödemesine ilişkin hüküm bulunmaktadır.

Toplu sözleşmenin yukarıdaki hükümleri kapsamında 01.01.2019-30.06.2019 döneminde uygulanacak aylık katsayısı 0,130597 ve taban aylık katsayısı da 2,044187 olarak hesaplanmıştır.

01.01.2019-30.06.2019 döneminde uygulanması gereken gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları ile yukarıdaki katsayılar kullanılarak hesaplanan yeni gelir dilimlerini gösterir tablo aşağıdadır:

Tablo 1:

Brüt aylık tutarı (TL)

Gelir vergisinden istisna gündelik tutarı

3.284,86 ve fazlası

61,50 TL

3.261,35 - 3.284,85

51,60 TL

2.974,04 - 3.261,34

48,15 TL

2.608,37 - 2.974,03

45,20 TL

2.163,68 - 2.608,36

39,85 TL

2.163,67 ve daha aşağısı

38,75 TL


Ayrıca yurt dışı gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları da en son 16 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Buna göre brüt aylık tutarı 3.284,86 TL’den fazla olan çalışanlar için geçerli olmak üzere, 1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır:

Tablo 2:

Ülkeler

Gündelik tutarı

Para birimi

Ülkeler

Gündelik tutarı

Para birimi

ABD

182

ABD Doları

İsviçre

283

İsviçre Frangı

Almanya

164

Euro

İtalya

152

Euro

Avustralya

283

Avustralya Doları

Japonya

31.405

Japon Yeni

Avusturya

166

Euro

Kanada

244

Kanada Doları

Belçika

161

Euro

Kuveyt

50

Kuveyt Dinarı

Danimarka

1.238

Danimarka Kronu

Lüksemburg

161

Euro

Finlandiya

148

Euro

Norveç

1.193

Norveç Kronu

Fransa

160

Euro

Portekiz

155

Euro

Hollanda

156

Euro

Suudi Arabistan

617

Suudi Arabistan Riyali

İngiltere

115

Sterlin

Yunanistan

158

Euro

İrlanda

155

Euro

Kosova

123

Euro

İspanya

158

Euro

Diğer AB Ülkeleri

127

Euro

İsveç

1.359

İsveç Kronu

Diğer Ülkeler

157

ABD Doları


Yurt dışı harcırah uygulamasıyla ilgili olarak ayrıca dikkat edilmesi gereken hususları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

a. Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

b. Yurt dışı seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için tabloda gösterilen tutarlar % 50 fazlasıyla ödenebilir.

c. Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının % 40’ını aşması halinde, aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli tablodaki turtalara göre hesaplanan gündeliklerin % 100’ünden fazla olamaz.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79