No: 17

Tarih: 04/01/2019

Konu:Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 31 Aralık 2018 tarihli borsa rayiçleri.

Özet: Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi uyarınca; hisse senetleri ile fon portföyünün en az % 51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgelerinin alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymetin ise borsa rayiciyle değerlenmesi gerekmektedir.

Sirkülerimize ekli tabloda, 31 Aralık 2018 tarihinde Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının, anılan tarih itibarıyla oluşan ve BİST’in günlük bülteni ile duyurulan ağırlıklı ortalama fiyatları (takas fiyatı) gösterilmektedir.

Söz konusu menkul kıymetlerin Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi kapsamında 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yapılacak değerleme işlemlerinde ekli tabloda yer alan borsa rayiçlerinin kullanılması gerekmektedir.Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesinde menkul kıymetlerin değerleme ilkeleri yer almaktadır. Söz konusu maddede bilançoya dâhil iktisadi kıymetlerden, hisse senetleri ile fon portföyünün en az % 51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgelerinin alış bedeliyle, bunların dışında kalan her türlü menkul kıymetin ise borsa rayiciyle değerlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Maddenin devamında, borsa rayicinin bulunmaması veya borsa rayicinin muvazaalı biçimde oluştuğunun anlaşılması halinde, değerlemeye esas bedelin; menkul kıymetin alış bedeline, vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkı dâhil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı belirtilmektedir. Ancak borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibarıyla hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetlerin de alış bedeliyle değerleneceği anılan maddede, ayrıca hükme bağlanmıştır.

Yukarıda bahsi geçen değerleme ölçülerinden biri olan “borsa rayici”nden ne anlaşılması gerektiği de yine aynı Kanun’un 263. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

Bu hükümler uyarınca gerek geçici vergi dönemleri sonu, gerekse de kurumlar vergisi dönemi sonu itibarıyla aktifte kayıtlı bulunan ve Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören bono ve tahviller ile kira sertifikalarının borsa rayiçlerinin bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu bono ve tahviller ile kira sertifikaları için bu rayiçler, değerlemeden önceki son işlem günü olan 31 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen işlemler sonucu oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlar olacaktır.

Sirkülerimize ekli tabloda, değerlemeye konu olacak bono ve tahviller ile kira sertifikalarıyla ilgili olarak BİST Borçlanma Araçları Piyasasında, anılan tarih itibarıyla oluşan ve BİST’in günlük bülteni ile duyurulan ağırlıklı ortalama fiyatlar (takas fiyatı) gösterilmektedir.

İşletmenin aktifine kayıtlı söz konusu menkul kıymetlerin, Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi kapsamında, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yapılacak değerleme işlemlerinde aşağıdaki tabloda yer alan borsa rayiçlerinin kullanılması gerekmektedir:

1. Kamu menkul kıymetleri

a. Devlet tahvili ve Hazine bonoları
 

Menkul kıymet

Valör tarihi

Borsa rayici

TRT140623T19

31.12.2018

97,83

TRT240227T17

31.12.2018

81,14

TRT220921T18

31.12.2018

84,70

TRT020322T17

31.12.2018

87,91

TRT120619T17

31.12.2018

91,52

TRT010420T19

31.12.2018

227,47

TRT170221T12

31.12.2018

90,35

TRT230222T13

31.12.2018

193,28

TRT070727T13

31.12.2018

119,65

TRT081123T10

31.12.2018

169,26

TRT111120T18

31.12.2018

100,61

TRT140126T11

31.12.2018

137,99

TRT080323T10

31.12.2018

73,15

TRT120325T12

31.12.2018

71,68

TRT110226T13

31.12.2018

81,37

TRT210721T11

31.12.2018

202,74

TRT030523T13

31.12.2018

159,79

TRT180924T11

31.12.2018

146,06

TRT170822T15

31.12.2018

85,88

TRT200422T14

31.12.2018

101,39

TRT060121T16

31.12.2018

215,72

TRT150120T16

31.12.2018

96,31

TRT200324T13

31.12.2018

81,49

TRT150519T15

31.12.2018

97,89

TRT261022T10

31.12.2018

179,68

TRT120128T11

31.12.2018

113,82

TRT020823T11

31.12.2018

182,32

TRT080524T17

31.12.2018

155,47

TRT270923T11

31.12.2018

76,15

TRT160425T17

31.12.2018

140,85

TRT190521T17

31.12.2018

100,44

TRT240724T15

31.12.2018

77,26

TRT140922T17

31.12.2018

79,74

TRT270319T13

31.12.2018

100,20

TRT110320T18

31.12.2018

104,03

TRT100719T18

31.12.2018

98,29

TRT080720T19

31.12.2018

92,22

TRT200219T11

31.12.2018

169,56

TRT110827T16

31.12.2018

78,53

TRT050624T19

31.12.2018

98,67

TRT120122T17

31.12.2018

85,31

TRT180123T10

31.12.2018

90,83

TRT080328T15

31.12.2018

87,22

TRT050220T17

31.12.2018

91,10

TRT131119T19

31.12.2018

96,17

TRT280628T18

31.12.2018

110,62

TRT120820T12

31.12.2018

114,27

TRT180919T18

31.12.2018

87,09

TRT181023T19

31.12.2018

115,06

     

b. Kira sertifikaları

 

Menkul kıymet

Valör tarihi

Borsa rayici

TRD120220T16

31.12.2018

99,43

TRD130219T18

31.12.2018

103,38

TRD140721T18

31.12.2018

87,76

TRD230920T24

31.12.2018

115,64

TRD181120T19

31.12.2018

100,96

 

2. Özel sektör menkul kıymetleri

a. Özel sektör kira sertifikaları

Menkul kıymet

Valör tarihi

Borsa rayici

TRDABVK31918

31.12.2018

136,25

TRDKTVK11911

31.12.2018

105,87

TRDTFVK11937

31.12.2018

104,70

TRDKTVK21910

31.12.2018

102,34

TRDTFVK21928

31.12.2018

102,40

TRDZKVK31916

31.12.2018

101,62

TRDVVRK31910

31.12.2018

101,09

TRDTFVK31927

31.12.2018

100,75

TRDZKVK31924

31.12.2018

99,50

TRDKTVK41926

31.12.2018

100,35

 

b. Finansman bonosu

Menkul kıymet

Valör tarihi

Borsa rayici

TRFKORT31914

31.12.2018

101,56

TRFTERA11918

31.12.2018

99,33

TRFNURL11922

31.12.2018

98,39

TRFTEBK11911

31.12.2018

98,51

TRFDZBK31934

31.12.2018

95,04

TRFYKYM31914

31.12.2018

95,12

 

c. Özel sektör tahvili

Menkul kıymet

Valör tarihi

Borsa rayici

TRSZORN71914

31.12.2018

105,61

TRSAKFH12015

31.12.2018

104,56

TRSYDAT72010

31.12.2018

104,05

TRSUSAK31912

31.12.2018

100,60

TRSODAS21911

31.12.2018

101,58

TRSBEDS81914

31.12.2018

137,77

TRSZFKL21916

31.12.2018

102,24

TRSISGY31915

31.12.2018

99,18

TRSRNSH22023

31.12.2018

101,83

TRSENSA72211

31.12.2018

128,89

TRSHYTV92015

31.12.2018

99,87

TRSENRJ22110

31.12.2018

135,99

TRSYDAT32212

31.12.2018

98,94

TRSARENK1911

31.12.2018

103,60

TRSRNSHE1916

31.12.2018

105,72

TRSAREN42018

31.12.2018

106,40

TRSENSA32314

31.12.2018

119,54

TRSATFK12010

31.12.2018

105,59

 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Melike Kılınç
melike.kilinc@tr.ey.com
(212) 408 52 23