No: 13

Tarih: 03/01/2019

Konu:Konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için, 2019 yılında ödenecek çevre temizlik vergisi tutarları açıklandı.

Özet: 2019 yılında konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 2018 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 23,73) dikkate alınmak suretiyle hesaplanmıştır.

Buna göre, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 39 kuruş, diğer belediyelerde 29 kuruş, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde 14 kuruş olarak hesaplanacaktır.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise 51 seri numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nde listeler halinde yer almaktadır. Söz konusu Tebliğ 31 Aralık 2018 tarihli 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44. maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu hükmü yer almaktadır. Sözü geçen maddenin devamında ise konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde ise 12 kuruş olarak hesaplanacağı belirtilmektedir.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanacağı, bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı aynı maddede hüküm altına alınmıştır.

2018 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak hesaplanmış ve 30 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 503 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu oran dikkate alınarak 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları aşağıdaki şekilde hesaplanmış ve 31 Aralık 2018 tarihli 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 51 seri numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Buna göre 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergileri, aşağıdaki tutarlar üzerinden ödenecektir.

1. Konutlara ait çevre temizlik vergisi

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 39 kuruş, diğer belediyelerde 29 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin 7. grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

a. Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde 2019 yılında uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır:

 

Bina dereceleri ve yıllık vergi tutarları (TL)

Bina grupları

1. derece

2. derece

3. derece

4. derece

5. derece

1. Grup

3.500

2.700

2.200

1.900

1.690

2. Grup

2.200

1.690

1.300

1.100

980

3. Grup

1.690

1.100

980

700

550

4. Grup

700

550

400

350

270

5. Grup

400

350

240

230

190

6. Grup

230

190

120

110

84

7. grup

84

65

45

39

29

 

b. Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi

Belediye Gelirleri Kanunu’nun yukarıda da belirtilen mükerrer 44. maddesinin 5. fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi; diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarlarının % 25 oranında artırılması suretiyle hesaplanmaktadır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde 2019 yılında uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır:

 

Bina dereceleri ve yıllık vergi tutarları (TL)

Bina grupları

1. derece

2. derece

3. derece

4. derece

5. derece

1. Grup

4.375

3.375

2.750

2.375

2.112

2. Grup

2.750

2.112

1.625

1.375

1.225

3. Grup

2.112

1.375

1.225

875

687

4. Grup

875

687

500

437

337

5. Grup

500

437

300

287

237

6. Grup

287

237

150

137

105

7. Grup

105

81

56

48

36


3. İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 7. maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanmaktadır.

Buna göre, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle 2019 yılında metreküp başına 14 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Bu yerlerde işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların 2019 yılına ilişkin çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

Bina dereceleri ve yıllık vergi tutarları (TL)

Bina grupları

1. derece

2. derece

3. derece

4. derece

5. derece

1. Grup

1.750

1.350

1.100

950

845

2. Grup

1.100

845

650

550

490

3. Grup

845

550

490

350

275

4. Grup

350

275

200

175

135

5. Grup

200

175

120

115

95

6. Grup

115

95

60

55

42

7. Grup

42

32

22

19

14

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79