No: 10

Tarih: 02/01/2019

Konu:Bazı motosiklet ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtların ÖTV’si geçici olarak sıfıra indirildi.

Özet: 31 Aralık 2018 tarihli ve 4. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, bazı motosiklet ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlara (87.11, 8711.60.10.00.00 ve 8711.60.90.00.12 GTİP numaralı mallar) ilişkin özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları % 0 (sıfır) olarak belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


31 Aralık 2018 tarihli ve 4. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere aşağıda GTİP numaraları verilen malların (bazı motosiklet ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar) özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

 

GTİP Numarası

Eşyanın tanımı

Vergi oranı

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)

(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

- Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçmeyenler

% 0

8711.60.10.00.00

Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar

% 0

8711.60.90.00.12

Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler

% 0

 

Yukarıdaki malların indirim öncesinde ÖTV oranları sırasıyla; % 8, % 3 ve % 3 olarak uygulanıyordu. Karar 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79