No: 1

Tarih: 02/01/2019

Konu:

2019 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları açıklandı.


Özet: 2018 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak açıklanmasına rağmen 31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 537 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere artış oranı % 15,9 olarak belirlenmiştir.

Bu oran dikkate alınmak suretiyle hesaplanan ve 2019 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergileri sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır:

Bu tutarlar 31 Aralık 2018 tarihli 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 51 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesi hükmüne göre, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için VUK hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Söz konusu maddede ayrıca Cumhurbaşkanı’nın da yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek % 20’sinden az olmamak üzere yeni oran tespit etme yetkisi bulunduğu hükmü yer almaktadır.

2018 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak açıklanmasına rağmen 31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 537 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere artış oranı % 15,9 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında belirlenen ve 2019 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergileri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2018 tarihli 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 51 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Söz konusu Tebliğ’deki bilgiler çerçevesinde, 2019 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının yer aldığı tablolar aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

(I) sayılı tarife

a. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1. 31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce tescil ettirilenler (I/A Sayılı Tarife)

Motor silindir hacmi (cm3)

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

861

600

336

254

90

1301 - 1600 cm3’e kadar

1.499

1.124

652

461

177

1601 - 1800 cm3’e kadar

2.647

2.068

1.218

742

288

1801 - 2000 cm3’e kadar

4.170

3.211

1.888

1.124

443

2001 - 2500 cm3’e kadar

6.253

4.540

2.837

1.695

671

2501 - 3000 cm3’e kadar

8.720

7.585

4.739

2.549

936

3001 - 3500 cm3’e kadar

13.279

11.948

7.197

3.592

1.318

3501 - 4000 cm3’e kadar

20.878

18.028

10.617

4.739

1.888

4001 cm3 ve yukarısı

34.170

25.624

15.175

6.820

2.647


Sadece elektrik motoru olanlardan, motor gücü;

a) 70 kW'ı geçmeyenler 1. satırında,

b) 70 kW'ı geçen fakat 85 kW'ı geçmeyenler 2. satırında,

c) 85 kW'ı geçen fakat 105 kW'ı geçmeyenler 3. satırında,

d) 105 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler 4. satırında,

e) 120 kW'ı geçen fakat 150 kW'ı geçmeyenler 5. satırında,

f) 150 kW'ı geçen fakat 180 kW'ı geçmeyenler 6. satırında,

g) 180 kW'ı geçen fakat 210 kW'ı geçmeyenler 7. satırında,

h) 210 kW'ı geçen fakat 240 kW'ı geçmeyenler 8. satırında,

ı) 240 kW'ı geçenler 9. satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının % 25'i oranında vergilendirilir.

2. 01.01.2018 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren tescil ettirilenler

Motor silindir hacmi (cm3)

Taşıt Değeri (TL)

Satır No

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)

1-3

yaş

4-6

yaş

7-11

yaş

12-15

yaş

16 ve

yukarı

 yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

40.000’i aşmayanlar

1

861

600

336

254

90

40.000’i aşıp

70.000’i aşmayanlar

2

946

660

369

280

99

70.000’i aşanlar

3

1.033

720

403

305

108

1301 - 1600 cm3’e kadar

40.000’i aşmayanlar

4

1.499

1.124

652

461

177

40.000’i aşıp

70.000’i aşmayanlar

5

1.649

1.236

717

506

194

70.000’i aşanlar

6

1.799

1.349

782

552

212

1601 - 1800 cm3’e kadar

100.000’i aşmayanlar

7

2.911

2.276

1.339

817

317

100.000’i aşanlar

8

3.176

2.482

1.462

892

346

1801 - 2000 cm3’e kadar

100.000’i aşmayanlar

9

4.586

3.532

2.076

1.236

487

100.000’i aşanlar

10

5.003

3.854

2.265

1.349

531

2001 - 2500 cm3’e kadar

125.000’i aşmayanlar

11

6.879

4.994

3.120

1.864

738

125.000’i aşanlar

12

7.505

5.448

3.403

2.034

805

2501 - 3000 cm3’e kadar

250.000’i aşmayanlar

13

9.591

8.344

5.213

2.804

1.029

250.000’i aşanlar

14

10.464

9.102

5.687

3.059

1.123

3001 - 3500 cm3’e kadar

250.000’i aşmayanlar

15

14.606

13.143

7.917

3.952

1.449

250.000’i aşanlar

16

15.935

14.337

8.636

4.311

1.582

3501 - 4000 cm3’e kadar

400.000’i aşmayanlar

17

22.965

19.831

11.679

5.213

2.076

400.000’i aşanlar

18

25.054

21.633

12.742

5.687

2.265

4001 cm3 ve yukarısı

475.000’i aşmayanlar

19

37.587

28.186

16.693

7.503

2.911

475.000’i aşanlar

20

41.004

30.749

18.211

8.184

3.176


Sadece elektrik motoru olanlardan, motor gücü;

a) 70 kW'ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,

b) 70 kW'ı geçen fakat 85 kW'ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,

c) 85 kW'ı geçen fakat 105 kW'ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,

d) 105 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,

e) 120 kW'ı geçen fakat 150 kW'ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,

f) 150 kW'ı geçen fakat 180 kW'ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,

g) 180 kW'ı geçen fakat 210 kW'ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,

h) 210 kW'ı geçen fakat 240 kW'ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında,

ı) 240 kW'ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,

yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının % 25'i oranında vergilendirilir.

b. Motosikletler

Motor silindir hacmi (cm3)

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Motosikletler

  100 -   250 cm3’e kadar

161

121

89

56

22

  251 -   650 cm3’e kadar

333

252

161

89

56

  651 - 1200 cm3’e kadar

856

509

252

161

89

1201 cm3 ve yukarısı

2.075

1.372

856

680

333


Sadece elektrik motoru olanlardan, motor gücü;

a) 6 kW'ı geçen fakat 15 kW'ı geçmeyenler bu bölümün 1. satırında,

b) 15 kW'ı geçen fakat 40 kW'ı geçmeyenler bu bölümün 2. satırında,

c) 40 kW'ı geçen fakat 60 kW'ı geçmeyenler bu bölümün 3.satırında,

d) 60 kW'ı geçenler bu bölümün 4. satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının % 25'i oranında vergilendirilir.

(II) sayılı tarife

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir:

Taşıt cinsi ve oturma yeri / azami toplam ağırlık

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)

1-6 yaş

7-15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

1.029

680

333

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor silindir hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

1.372

856

509

1901 cm3 ve yukarısı

2.075

1.372

856

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma yeri)

25 kişiye kadar

2.597

1.551

680

26 - 35 kişiye kadar

3.114

2.597

1.029

36 - 45 kişiye kadar

3.466

2.940

1.372

46 kişi ve yukarısı

4.157

3.466

2.075

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami toplam ağırlık)

  1.500 kg’a kadar

923

613

301

  1.501 -   3.500 kg’a kadar

1.867

1.083

613

  3.501 -   5.000 kg’a kadar

2.805

2.334

923

  5.001 - 10.000 kg’a kadar

3.114

2.645

1.241

10.001 - 20.000 kg’a kadar

3.742

3.114

1.867

20.001 kg ve yukarısı

4.681

3.742

2.175


(III) sayılı tarife

Deniz taşıtlarının yer aldığı (III) sayılı tarife, 5897 sayılı Kanun ile 30.06.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kanun metninden çıkarılmıştır.

(IV) sayılı tarife

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir:

Taşıt cinsi ve azami kalkış ağırlığı

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)

1-3 yaş

4-5 yaş

6-10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

  1.150 kg’a kadar

17.378

13.896

10.420

8.334

  1.151 -   1.800 kg’a kadar

26.072

20.852

15.639

12.510

  1.801 -   3.000 kg’a kadar

34.768

27.813

20.852

16.683

  3.001 -   5.000 kg’a kadar

43.464

34.768

26.072

20.852

  5.001 - 10.000 kg’a kadar

52.160

41.725

31.290

25.028

10.001 - 20.000 kg’a kadar

60.855

48.681

36.506

29.197

20.001 kg ve yukarısı

69.548

55.633

41.725

33.379

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79