No: 112

Tarih: 07/11/2018

Konu:TCMB tarafından yayınlanan Genelge ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Özet: 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-32/48 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”e istinaden T.C. Merkez Bankası tarafından hazırlanan Genelge, Bankanın internet sitesinde yayınlandı.

Sirkülerimiz ekinde yer alan Genelge ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.Hatırlanacağı üzere 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-32/48 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ” ile geçici süreliğine (yürürlük tarihinden itibaren 6 ay) ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu getirilmişti.

Söz konusu Tebliğ’e ilişkin özet açıklamalarımız 4 Eylül 2018 tarihli ve 092 numaralı sirkülerimizde dikkatinize sunulmuştu.

Tebliğ’e istinaden T.C. Merkez Bankası tarafından hazırlanan Genelge, Bankanın internet sitesinde yayınlandı.

Sirkülerimiz ekinde yer alan Genelge ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Melike Kılınç
melike.kilinc@tr.ey.com
(212) 408 52 23