No: 111

Tarih: 06/11/2018

Konu:2019/Ocak döneminden itibaren e-defter mükelleflerine “Defter Raporu Beratı” gönderme zorunluluğu getirildi.

Özet: Gelir İdaresi Başkanlığının www.edefter.gov.tr adresli internet sitesinde, uyumlu yazılım firmaları için bir duyuru yayınlanmıştır. Söz konusu duyuruda e-defter kullanıcılarının, GİB’e gönderdikleri berat dosyalarına ek olarak “Defter Raporu Beratı” olarak adlandırılan yeni bir dosyayı da Başkanlığa iletmekle yükümlü kılındığı belirtilmektedir.

 

“Defter Raporu Beratı”, 2019/Ocak döneminden başlamak üzere aylık dönemler halinde ve aynı sürede (ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar) berat dosyalarının yanı sıra Başkanlığa gönderilecektir.Gelir İdaresi Başkanlığının www.edefter.gov.tr adresli internet sitesinde uyumlu yazılım firmaları için bir duyuru yayınlanmıştır. Bu duyuruya göre e-defter kullanıcıları, GİB’e gönderdikleri berat dosyalarına ek olarak “Defter Raporu Beratı” olarak adlandırılan yeni bir dosyayı da Başkanlığa iletmekle yükümlü kılınmıştır.

“Defter Raporu Beratı”, 2019/Ocak döneminden başlamak üzere aylık dönemler halinde ve aynı sürede (ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar) berat dosyalarının yanı sıra Başkanlığa gönderilecektir.

Uyumlu yazılım firmalarının, 31 Aralık 2018 tarihine kadar “Defter Raporu Beratı” testlerini tamamlamaları gerekmektedir.

www.edefter.gov.tr adresinde yeni beratın içeriği ile ilgili detaylı bilgilere yer verilen “Defter Raporu Beratı Kılavuzu” yayımlanmıştır.

Defter Raporu Beratı dokümanı temel olarak; revize edilmiş berat yapısının genişletilmiş bir şekli olarak düşünülebilir. Beratta vergi detayı olarak kurgulandırılan bölüm, Defter Raporu Beratında hesap detayı şeklinde kurgulanmıştır.

Defter Raporu Beratında hesap detayı oluşturulurken; ilgili ayın kebir defterindeki hesapların her biri için birer kayıt yaratılacaktır. Kebir hesap bazında yaratılan her bir kayıt sırasıyla; Hesap Kodu, Hesap Adı ve ilgili döneme ilişkin o hesaba ait toplam Borç İşlem Sayısı, Borç Tutarı; Alacak İşlem Sayısı ve Alacak Tutarı bilgilerini içerecektir.

Bir ayda kaç parçalı defter oluşturulursa oluşturulsun 1 adet “Defter Raporu Beratı” üretilecek, şubeli yapı kullanılmış ise aynı şekilde ilgili ayda her şube için 1 adet “Defter Raporu Beratı” üretilecektir.

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız...

 

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Cem Onat
cem.onat@tr.ey.com
(212) 408 53 20