No: 102

Tarih: 02/10/2018

Konu:7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma ve matrah artırımına ilişkin ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı.

Özet: 2 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 140 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7143 sayılı Kanun kapsamında 1 Ekim 2018 (30 Eylül tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Karar 1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 Hatırlanacağı üzere 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

2 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 140 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7143 sayılı Kanun kapsamında 1 Ekim 2018 (30 Eylül tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Buna göre genel olarak Kanun kapsamına giren;

- Kesinleşmiş alacakların (Vergiler, vergi cezaları, gümrük vergileri, idari para cezaları gibi) yapılandırılması,

- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan bu tür alacakların yapılandırılması,

- İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,

- Matrah ve vergi artırımına,

ilişkin ilk taksit (peşin ödeme dahil) ödeme süreleri 15 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzamış olmaktadır.

1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Karar, SGK alacaklarının yapılandırmasına ilişkin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik içermemektedir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79