No: 88

Tarih: 31/07/2018

Konu:7143 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuru süreleri uzatıldı.

Özet: 31 Temmuz 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7143 sayılı Kanun’un; 2, 3, 4, 7 ve 8. maddeleri ile 10. maddesinin 6, 7 ve 8. fıkralarından yararlanmak için öngörülen başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Söz konusu maddelerde genel olarak; kesinleşmiş ve kesinleşmemiş olan veya  dava safhasında bulunan, vergiler, vergi cezaları, gümrük vergileri, idari para cezaları gibi alacaklar ile sosyal güvenlik kurumu alacaklarının yapılandırılması ile inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler yer almaktadır.

 7143 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanun’un;

2. maddesinde, kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasına (Vergiler, vergi cezaları, gümrük vergileri, idari para cezaları gibi),

3. maddesinde, kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan bu tür alacakların yapılandırılmasına,

4. maddesinde, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere,

7. maddesinde kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırılmasına,

8. maddesinde ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezalarının yapılandırılmasına, ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

31 Temmuz 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki düzenlemelerden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. Bu süre uzatımı ayrıca Kanun’un 10. maddesinin 6, 7 ve 8. fıkralarından yararlanmak için öngörülen başvuru sürelerini de kapsamaktadır.

Buna göre genel olarak Kanun kapsamına giren;

- Kesinleşmiş alacakların (Vergiler, vergi cezaları, gümrük vergileri, idari para cezaları gibi) yapılandırılması,

- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan bu tür alacakların yapılandırılması,

- Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırılmasına,

- İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere,

ilişkin başvuru süreleri 27 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzamış olmaktadır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79