No: 87

Tarih: 16/07/2018

Konu:Aktife kayıtlı gayrimenkullerin yeniden değerlenmesine ilişkin uygulamanın usul ve esasları belirlendi.

Özet: 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7144 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle; tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, aktife kayıtlı gayrimenkullerini yeniden değerlemeye tabi tutabilme imkanı veren hüküm Vergi Usul Kanunu’na (geçici 31. madde) eklenmişti.

6 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 500 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde ise bu hükmün uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.


7144 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 5. maddesiyle aktife kayıtlı gayrimenkullerin yeniden değerlemeye tabi tutulmasına ilişkin hüküm Vergi Usul Kanunu’na (geçici 31. madde) eklenmişti.

Buna göre tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (banka ve finans kurumları hariç) 25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlarının değerlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazlar hariç) Yİ-ÜFE değerindeki artış oranını dikkate almak suretiyle 30 Eylül 2018 tarihine kadar yeniden hesaplayabileceklerdir.

Söz konusu Kanun hükmüne ilişkin olarak 25 Mayıs 2018 tarihli ve 063 numaralı sirkülerimizde ayrıntılı açıklamalar yapılmıştı.

6 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 500 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’yle bu hükmün uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ yayım tarihinde (6 Temmuz 2018) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ve eklerine ulaşmak için tıklayınız...

 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79