No: 78

Tarih: 27/06/2018

Konu:

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.


Özet: 22 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın (Karar No: 2018/11816);

- EK-2A sayılı “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri” başlıklı ve

- EK-2B sayılı “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları”

başlıklı tablolarında değişiklikler yapılmıştır.


22 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın (Karar No: 2018/11816) EK-2A sayılı ve “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri” başlıklı tablosunda; 39 numaralı sektör koduna karşılık gelen US-97 Kodu “361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 3699.3.18” ve “Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler” başlığı altındaki açıklama “Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı” şeklinde değiştirilmiş, aynı tablonun 40 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Karar’ın EK-2B sayılı ve “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosunda, ilk 5 bölgeye ait satırlarda “39” sektör numarası bulunmayan İstanbul hariç tüm illere “39” sektör numarası eklenmiş, “40” sektör numarası bulunan illerden “40” sektör numarası çıkarılmıştır.

Yukarıda yer verilen değişiklikler, 2018/11816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın yayım tarihi olan 22 Haziran 2018’de yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

 

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 53 20


Cem Yükselen 
cem.yukselen@tr.ey.com
(212) 408 57 34