No: 77

Tarih: 20/06/2018

Konu:Muhtasar, katma değer vergisi ve damga vergisi beyan süreleri uzatıldı.

Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Haziran 2018 tarihinde internet sitesinden (www.gib.gov.tr) yayınlanan 108 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken; muhtasar, damga vergisi ve KDV beyannamelerinin verilme süresi 26 Haziran 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Haziran 2018 tarihinde internet sitesinden (www.gib.gov.tr) yayınlanan 108 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar, damga vergisi ve katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinin verilme süresi 26 Haziran 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Ödeme süresine ilişkin bir uzatma yapılmadığından, muhtasar, damga vergisi ve KDV beyannameleri üzerinden tahakkuk ettirilen vergilerin de 26 Haziran 2018 Salı günü mesai sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79