No: 22

Tarih: 05/02/2018

Konu:Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılan denizaltı karayolu tüneli geçiş ücretlerinin KDV’si % 8’e düşürüldü.

Özet: 3 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin “B) Diğer mal ve hizmetler” bölümünün 30. sırasına “denizaltı karayolu tünellerin” geçiş ücretleri eklenmiştir.

Buna göre 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’a göre Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılan denizaltı karayolu tünellerin geçiş ücretlerinin KDV’si % 18’den % 8’e düşürülmüştür.

 

Söz konusu Karar yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede % 1 oranında, (II) sayılı listede ise % 8 oranında KDV’ye tabi mal ve hizmetler yer almaktadır. Bu listelerde yer almayan diğer mal ve hizmetler ise genel oranda (% 18) KDV’ye tabi bulunmaktadır.

30 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8998 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin “B) Diğer mal ve hizmetler” bölümüne eklenen 30. sırayla, Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin geçiş ücretlerinde KDV oranı yüzde 8 olarak belirlenmişti.

3 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu 30. sıraya “denizaltı karayolu tünellerin” geçiş ücretleri de dahil edilmiştir.

Buna göre 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’a göre Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılan denizaltı karayolu tünellerin geçiş ücretlerinin KDV’si % 18’den % 8’e düşürülmüştür.

2018/11333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79