No: 18

Tarih: 01/02/2018

Konu:2017 yılındaki nakdi sermaye artışlarına ilişkin indirim uygulamasında kullanılacak faiz oranı %17,06 olarak açıklandı.

Özet: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendi uyarınca; sermaye şirketlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ilgili hesap döneminin sonuna kadar, bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranına göre hesaplanan faiz tutarının % 50’si kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden (www.gib.gov.tr) yayınladığı 30 Ocak 2018  tarihli ve 47 numaralı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2017 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan % 17,06 oranının dikkate alınacağını duyurmuştur.

 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 10. maddesinde, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından yapılabilecek indirimler yer almaktadır. 7 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 sayılı Kanun ile yukarıdaki maddenin 1. fıkrasına (ı) bendi eklenmişti.

Söz konusu bent uyarınca; sermaye şirketlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ilgili hesap döneminin sonuna kadar, bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranına göre hesaplanan faiz tutarının % 50’si kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.

1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde ise indirim uygulamasında TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet sitesinden (www.gib.gov.tr) yayınladığı 30 Ocak 2018 tarihli ve 47 numaralı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2017 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan % 17,06 oranının dikkate alınacağını duyurmuştur.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79