No: 15

Tarih: 25/01/2018

Konu:32 sayılı Karar’ın yurt içi ve yurt dışından kullanılan kredilere ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı.

Özet: 25 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın yurt içi ve yurt dışından kullanılan kredilere ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı 2 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca 32 sayılı Karar’a ilişkin Tebliğ’de değişiklikler yapan 2018-32/46 numaralı Tebliğ de aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ’in 2. maddesi, 2 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, diğer maddeleri yayım tarihinde (25 Ocak 2018) yürürlüğe girmiştir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğ sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.


25 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yeni Karar’ın 2. maddesiyle, 32 sayılı Karar’ın 17. maddesi “Yurt dışından temin edilen krediler” başlığıyla yeniden düzenlenmiş, 3. maddesiyle “Yurt içinden temin edilen krediler”e ilişkin düzenlemeleri içeren 17/A maddesi eklenmiştir.

Ayrıca yeni Karar’ın 4. maddesiyle; 2 Mayıs 2018 tarihinde açık bulunan kredilerin, döviz ve dövize endeksli kredi olarak yenilenmeyeceğine (istisnai durumlar hariç) ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

2018/11185 sayılı Karar 2 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Diğer taraftan 32 Sayılı Karar’a ilişkin Tebliğ’de değişiklikler yapan 2018-32/46 numaralı Tebliğ de aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ’in 2. maddesi, 2 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, diğer maddeleri yayım tarihinde (25 Ocak 2018) yürürlüğe girmiştir.

2018/11185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2018-32/46 numaralı Tebliğ 'e ulaşmak için ilgili linklere tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79