No: 147

Tarih: 29/12/2017

Konu:2018 yılında uygulanacak harç tutarları açıklandı.

Özet: 2018 yılında uygulanacak olan maktu ve nispi harç tutarları (maktu harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 14,47) kullanılmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanmış ve 80 seri numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur. Söz konusu Tebliğ 29 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2018 yılında uygulanacak olan maktu ve nispi harç tutarlarının yer aldığı tablo sirkülerimizin ekinde dikkatinize sunulmuştur.


Harçlar Kanunu’nun mükerrer 138. maddesinde, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılacağı hükmü yer almaktadır. Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmamaktadır.

2017 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak hesaplanmış ve 11 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 484 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Maliye Bakanlığı tarafından, 2018 yılında uygulanacak olan maktu ve nispi harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) bu oran dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 29 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 80 seri numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Söz konusu Tebliğ kapsamında, 2018 yılında uygulanacak olan maktu ve nispi harç tutarlarının yer aldığı tabloya ulaşmak için tıklayınız... 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79