No: 146

Tarih: 29/12/2017

Konu:2018 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları.

Özet: Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;


- Mükellefin kendisi için % 50’si,

- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,

- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere;

  • İlk iki çocuk için % 7,5,
  • Üçüncü çocuk için % 10,
  • Diğer çocuklar için % 5’idir.

Asgari geçim indirimi, yukarıdaki şekilde hesaplanan tutar ile % 15 oranının çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanmaktadır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 29 Aralık 2017 tarihli 4. toplantısında, 2018 yılında uygulanacak olan aylık brüt asgari ücret tutarını 2.029,50 TL olarak tespit etmiştir.

Buna göre aylık asgari geçim indirimi tutarı 2018 yılının tamamında; bekâr bir çalışan için 152,21 TL, evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu bir çalışan için ise 258,76 TL olarak uygulanacaktır.

 Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

- Mükellefin kendisi için % 50’si,

- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,

- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere;

  • İlk iki çocuk için % 7,5,
  • Üçüncü çocuk için % 10,
  • Diğer çocuklar için % 5’idir.

Asgari geçim indirimi, yukarıdaki şekilde belirlenen tutar ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (% 15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir.

Ücret geliri elde eden eşler dışındaki eşler, uygulama sırasında, çalışmayan ve geliri bulunmayan eş olarak kabul edilmektedir.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanmalıdır. Boşananlar için ise indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınmalıdır.

2018 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29 Aralık 2017 tarihli 4. toplantısında belirlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu aynı tarihte yaptığı açıklamada, asgari ücretin aylık brüt tutarının 2018 yılının tamamı için 2.029,50 TL olarak tespit edildiğini belirtmiştir.

Komisyon kararı sirkülerimizin hazırlandığı tarih itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır.

Çalışma Bakanı’nın yaptığı açıklama çerçevesinde, bekâr bir ücretlinin, 2018 yılının tamamında yararlanabileceği aylık asgari geçim indirimi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

2018 Ocak ayı brüt asgari ücretin yıllık tutarı (2.029,50 x 12)

24.354 TL

Asgari geçim indirimi oranı (Çalışanın kendisi)

% 50

Asgari geçim indirimi matrahı (24.354 x % 50)

12.177 TL

Yıllık asgari geçim indirimi tutarı (12.177 x % 15)

1.826,55 TL

Aylık asgari geçim indirimi tutarı (1.826,55 / 12)

152,21 TL


Yukarıdaki örnek hesaplama yöntemine göre, evli çalışanların 2018 yılının tamamında aylık olarak yararlanabilecekleri asgari geçim indirimi tutarları, eşin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayıları dikkate alınarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Eşin çalışma durumu

Çocuk sayısı

Yok

1

2

3

4

5 veya

daha fazla

Çalışıyor

152,21

175,04

197,88

228,32

243,54

258,76

Çalışmıyor

182,66

205,49

228,32

258,76

258,76

258,76

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79