No: 145

Tarih: 29/12/2017

Konu:Sosyal güvenlik primine esas kazançların 2018 yılında uygulanacak alt ve üst sınırları.

Özet: Sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primi ile sosyal güvenlik destek primine esas kazançların aylık üst sınırı 2018 yılının tamamında 15.221,40 TL olarak uygulanacaktır.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesinde, üzerinden SGK primi ödenecek olan kazançların alt ve üst sınırlarının nasıl belirleneceğine ilişkin düzenleme yer almaktadır. Buna göre SGK priminin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri (günlük asgari ücret), üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak hesaplanmaktaydı.

6761 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yukarıda belirtilen hükmünde yer alan “6,5” ibaresi 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “7,5” olarak değiştirilmiştir. Buna göre SGK primine esas kazancın üst sınırı (SGK tavanı) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, ilgili dönemde geçerli olan asgari ücret tutarının 7,5 katı olarak hesaplanmaktadır.

2018 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29 Aralık 2017 tarihli 4. toplantısında belirlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu aynı tarihte yaptığı açıklamada, asgari ücretin aylık brüt tutarının 2018 yılının tamamı için 2.029,50 TL olarak tespit edildiğini belirtmiştir.

Komisyon kararı sirkülerimizin hazırlandığı tarih itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. Çalışma Bakanı’nın yaptığı açıklama çerçevesinde; sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas günlük ve aylık kazançların, 2018 yılında uygulanacak olan alt ve üst sınırları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır:

 

Alt sınır

Üst sınır

Günlük kazanç

67,65 TL

507,38 TL

Aylık kazanç

2.029,50 TL

15.221,40 TL

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79