No: 144

Tarih: 29/12/2017

Konu:2018 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı belirlendi.

Özet: Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29 Aralık 2017 tarihli 4. toplantısında 2018 yılının tümü için aylık brüt asgari ücret 2.029,50 TLolarak tespit edilmiştir.

Buna göre asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti; 2018 yılının tamamında aylık 2.384,66 TL olmaktadır.

Komisyon kararı sirkülerimizin hazırlandığı tarih itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır.


2018 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29 Aralık 2017 tarihli 4. toplantısında belirlenmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu aynı tarihte yaptığı açıklamada, asgari ücretin aylık brüt tutarının 2018 yılının tamamı için 2.029,50 TL olarak tespit edildiğini belirtmiştir.

Komisyon kararı sirkülerimizin hazırlandığı tarih itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. Çalışma Bakanı’nın yaptığı açıklama çerçevesinde, 2018 yılında geçerli olan brüt asgari ücret tutarı, net asgari ücret hesaplaması ve işverene maliyetine ilişkin açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

I. Brüt asgari ücret tutarı

Komisyon kararı uyarınca 2018 yılında uygulanacak olan aylık brüt asgari ücret tutarına aşağıda yer verilmiştir:

Uygulandığı dönem

Günlük tutar

Aylık tutar

01.01.2018 - 31.12.2018

67,65 TL

2.029,50 TL


II. Net asgari ücret hesaplanması

Aşağıdaki tabloda 2018 yılında ödenecek olan net asgari ücretin hesaplanması yer almaktadır:

Ödeme/Kesinti Türü

01.01.2018 - 31.12.2018

Brüt asgari ücret

2.029,50 TL

Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14)

284,13 TL

İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)

20,30 TL

Gelir vergisi matrahı

1.725,07 TL

Hesaplanan gelir vergisi (% 15)

258,76 TL

Asgari geçim indirimi (Bekar) (-)

152,21 TL

Kesilecek gelir vergisi

106,55 TL

Damga vergisi (Binde 7,59)

15,40 TL

Kesintiler toplamı

426,38 TL

Net asgari ücret

1.603,12 TL


III. İşverene maliyetin hesaplanması

2018 yılında asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

Brüt asgari ücret

2.029,50 TL

Sosyal güvenlik primi işveren payı (% 15,5)*

314,57 TL

İşsizlik sigortası primi işveren payı (% 2)

40,59 TL

Toplam maliyet

2.384,66 TL


* 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim sağlandığı için, yukarıdaki hesaplamada SGK primi işveren payı (% 20,5 – 5 Puan =) % 15,5 olarak dikkate alınmıştır.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79