No: 141

Tarih: 29/12/2017

Konu:2018 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları açıklandı.

Özet: Binek otomobiller için 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanun’la, bunlar dışındaki taşıtlar için 2017 yılı yeniden değerleme oranı (% 14,47) dikkate alınarak Maliye Bakanlığı’nca hesaplanan ve 2018 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

Bu tutarlar 29 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 49 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.


Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesi hükmüne göre, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için VUK hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

2017 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak hesaplanmış ve 11 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 484 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Ancak 31.12.2017 tarihinden önce (bu tarih dahil) kayıt ve tescil ettirilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinden 2018 yılında tahsil edilecek olan motorlu taşıt vergisi (MTV) tutarları, 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle tespit edilmiştir.

Yine aynı Kanun’un 22 ve 23. maddeleriyle ise MTV Kanunu’na ekli (I) sayılı tarifenin otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin yer aldığı bölüme iki sütun daha eklenmiştir. Bu sayede 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil ettirilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, sadece motor silidir hacmine göre değil, aynı zamanda taşıtların değerine göre de farklı vergilendirilmesi sistemine geçilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat kapsamında belirlenen ve 2018 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergileri Maliye Bakanlığı tarafından 29 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 49 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Söz konusu Tebliğ’deki bilgiler ve 7061 sayılı Kanun çerçevesinde, 2018 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının yer aldığı tablolar aşağıda  dikkatinize sunulmuştur.

 

(I) sayılı tarife

a. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1. 31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce tescil ettirilenler (I/A Sayılı Tarife)

Motor silindir hacmi (cm3)

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

743

518

290

220

78

1301 - 1600 cm3’e kadar

1.294

970

563

398

153

1601 - 1800 cm3’e kadar

2.284

1.785

1.051

641

249

1801 - 2000 cm3’e kadar

3.598

2.771

1.629

970

383

2001 - 2500 cm3’e kadar

5.396

3.918

2.448

1.463

579

2501 - 3000 cm3’e kadar

7.524

6.545

4.089

2.200

808

3001 - 3500 cm3’e kadar

11.458

10.309

6.210

3.100

1.138

3501 - 4000 cm3’e kadar

18.014

15.555

9.161

4.089

1.629

4001 cm3 ve yukarısı

29.483

22.109

13.094

5.885

2.284


2. 01.01.2018 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren tescil ettirilenler

Motor silindir hacmi (cm3)

Taşıt Değeri (TL)

Satır No

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)

1-3

yaş

4-6

yaş

7-11

yaş

12-15

yaş

16 ve

yukarı

 yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

40.000’i aşmayanlar

1

743

518

290

220

78

40.000’i aşıp

70.000’i aşmayanlar

2

817

570

319

242

86

70.000’i aşanlar

3

892

622

348

264

94

1301 - 1600 cm3’e kadar

40.000’i aşmayanlar

4

1.294

970

563

398

153

40.000’i aşıp

70.000’i aşmayanlar

5

1.423

1.067

619

437

168

70.000’i aşanlar

6

1.553

1.164

675

477

183

1601 - 1800 cm3’e kadar

100.000’i aşmayanlar

7

2.512

1.964

1.156

705

274

100.000’i aşanlar

8

2.741

2.142

1.262

770

299

1801 - 2000 cm3’e kadar

100.000’i aşmayanlar

9

3.957

3.048

1.792

1.067

421

100.000’i aşanlar

10

4.317

3.326

1.955

1.164

459

2001 - 2500 cm3’e kadar

125.000’i aşmayanlar

11

5.936

4.309

2.692

1.609

637

125.000’i aşanlar

12

6.476

4.701

2.937

1.755

695

2501 - 3000 cm3’e kadar

250.000’i aşmayanlar

13

8.276

7.200

4.498

2.420

888

250.000’i aşanlar

14

9.029

7.854

4.907

2.640

969

3001 - 3500 cm3’e kadar

250.000’i aşmayanlar

15

12.603

11.340

6.831

3.410

1.251

250.000’i aşanlar

16

13.749

12.371

7.452

3.720

1.365

3501 - 4000 cm3’e kadar

400.000’i aşmayanlar

17

19.815

17.111

10.077

4.498

1.792

400.000’i aşanlar

18

21.617

18.666

10.994

4.907

1.955

4001 cm3 ve yukarısı

475.000’i aşmayanlar

19

32.431

24.320

14.403

6.474

2.512


b. Motosikletler

Motor silindir hacmi (cm3)

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Motosikletler

  100 -   250 cm3’e kadar

139

105

77

49

19

  251 -   650 cm3’e kadar

288

218

139

77

49

  651 - 1200 cm3’e kadar

739

440

218

139

77

1201 cm3 ve yukarısı

1.791

1.184

739

587

288


(II) sayılı tarife

Taşıt cinsi ve oturma yeri / azami toplam ağırlık

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)

1-6 yaş

7-15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

888

587

288

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor silindir hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

1.184

739

440

1901 cm3 ve yukarısı

1.791

1.184

739

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma yeri)

25 kişiye kadar

2.241

1.339

587

26 - 35 kişiye kadar

2.687

2.241

888

36 - 45 kişiye kadar

2.991

2.537

1.184

46 kişi ve yukarısı

3.587

2.991

1.791

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami toplam ağırlık)

  1.500 kg’a kadar

797

529

260

  1.501 -   3.500 kg’a kadar

1.611

935

529

  3.501 -   5.000 kg’a kadar

2.421

2.014

797

  5.001 - 10.000 kg’a kadar

2.687

2.283

1.071

10.001 - 20.000 kg’a kadar

3.229

2.687

1.611

20.001 kg ve yukarısı

4.039

3.229

1.877


(III) sayılı tarife

Deniz taşıtlarının yer aldığı (III) sayılı tarife, 5897 sayılı Kanun ile 30.06.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kanun metninden çıkarılmıştır.

(IV) sayılı tarife

Taşıt cinsi ve azami kalkış ağırlığı

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)

1-3 yaş

4-5 yaş

6-10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

  1.150 kg’a kadar

14.994

11.990

8.991

7.191

  1.151 -   1.800 kg’a kadar

22.496

17.992

13.494

10.794

  1.801 -   3.000 kg’a kadar

29.999

23.998

17.992

14.395

  3.001 -   5.000 kg’a kadar

37.502

29.999

22.496

17.992

  5.001 - 10.000 kg’a kadar

45.005

36.001

26.998

21.595

10.001 - 20.000 kg’a kadar

52.507

42.003

31.498

25.192

20.001 kg ve yukarısı

60.007

48.001

36.001

28.800

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79