No: 112

Tarih: 19/10/2017

Konu:Hollanda’da, kurumlar vergisi oranını düşürmeyi ve temettü stopajını kaldırmayı da içeren hükümet programı yayınlandı.

Özet: Hollanda’da kurulan yeni hükümetin açıkladığı programda, çeşitli mali tedbirler ile birlikte kurumlar vergisi oranının düşürülmesi ve kar payı stopajının kaldırılması başta olmak üzere kurumlar vergisi mevzuatında birtakım değişiklikler öngörülmektedir.

Hollanda’da yeni kurulan hükümet, 10 Ekim 2017’de gelecek dört yılda izlemeyi planladığı programı yayınladı. Program kapsamında Hollanda’daki kurumlar vergisinde birtakım değişiklikler öngörülüyor.

Yeni hükümetin programında yer alan değişikliklerden oluşturulan derlememizi aşağıda bilgilerinize sunarız:

  • Kurumlar vergisi oranının önümüzdeki dört yıl boyunca kademeli olarak azaltılması planlanmaktadır. Şu an % 25 olan genel kurumlar vergisi oranının 2019’da % 24, 2020’de % 22,5 ve 2021’den itibaren % 21 oranında uygulanması öngörülmektedir. Şu an kurumların 200.000 euroya kadar elde ettikleri kazançlar için uygulanan % 20 indirimli kurumlar vergisi oranının da 2019 yılında % 20’den % 19, 2020’de % 17,5 ve 2021’den itibaren % 16 oranında uygulanması öngörülmektedir.
  • Kurum kazançları üzerinden yapılan temettü ödemelerine uygulanan %15 oranındaki temettü stopajının belirli şartların sağlanması halinde istisna kapsamına alınması hedeflenmektedir. Ancak bu istisna vergi cennetlerine yapılacak temettü ödemelerinde ve istisnanın kötüye kullanılarak vergi yükünün azaltıldığı durumlarda geçerli olmayacaktır.
  • Hollanda mevzuatına göre faiz ve royalty ödemeleri stopaja tabi değildir. Ancak düşük vergi oranına sahip olan ülkelere yapılacak faiz ve royalty ödemelerinin stopaja tabi olması hedeflenmektedir.
  • Dokuz yıldan fazla nakledilemeyen geçmiş yıl zararlarının mahsup etme süresinin 5 yıla indirileceği öngörülmektedir.
  • Kurumların vergi matrahından indirilebilecek finansman giderlerinin sınırlandırılmasına yönelik yeni düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.

Hükümet programı bir yasa tasarısı niteliğinde olmasa da yatırımcılar açısından gelecekte Hollanda vergi mevzuatında yapılabilecek değişiklikler için öngörü sağlar niteliktedir.

 Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Ateş Konca

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Ateş Konca
(ates.konca@tr.ey.com)
(212) 408 58 72 


 Akif Tunç
(akif.tunc@tr.ey.com)
(212) 408 58 72