No: 109

Tarih: 04/10/2017

Konu:

Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı’nın Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.


Özet: 27 Eylül 2017 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Tasarısı’nın Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

- Tasarı’nın 29. maddesiyle MTV Kanunu’na eklenen geçici madde ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 31.12.2017 tarihinden önce (bu tarih dahil) kayıt ve tescil ettirilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ilişkin MTV tutarlarının % 40 oranda artırılması öngörülmektedir.

- Tasarı ile MTV Kanunu’na ekli (I) sayılı tarifenin otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin yer aldığı bölüme iki sütun eklenmesi öngörülmektedir. Bu sayede 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil ettirilecek olan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, sadece motor silidir hacmine göre değil aynı zamanda taşıtların değerine göre de farklı olarak vergilendirilmesi sağlanmış olacaktır.

Yukarıdaki düzenlemelerin yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir.


27 Eylül 2017 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan, başta bazı Vergi Kanunları olmak üzere birçok Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler içeren Kanun Tasarısı’nın Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu (MTVK) ile ilgili düzenlemeleri bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

1. 01.01.2018 tarihinden itibaren tescil ettirilecek binek otomobillere ilişkin MTV tarifesi
(Tasarı md. 26 ve 25)

Tasarı ile MTV Kanunu’na ekli (I) sayılı tarifenin otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin yer aldığı bölüme iki sütun eklenmesi öngörülmektedir. Bu sayede 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil ettirilecek olan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, sadece motor silidir hacmine göre değil aynı zamanda taşıtların değerine göre de farklı vergilendirilmesi sağlanmış olacaktır.

Bu uygulamada taşıt değeri; taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül etmektedir. İlk kayıt veya tescil edildiği tarih itibarıyla belirlenen taşıt değeri sonraki yıllar için de dikkate alınacak, MTV her yıl bu değere göre belirlenecektir.

Tasarının bu hükmünün aynen yasalaşması durumunda kapsama giren taşıtların MTV’sinin taşıtın değerine göre % 40, % 54 veya % 68 oranında artacağı görülmektedir. Kapsama giren motorlu taşıtlardan (01.01.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil ettirilecek otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri) 2018 yılında alınacak olan MTV tutarlarını gösteren tablo aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

Motor silindir hacmi (cm3)

Taşıt Değeri (TL)

Satır No

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)

1 - 3

yaş

4 - 6

yaş

7 - 11

yaş

12 - 15

yaş

16 ve

yukarı

 yaş

1. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

40.000’i aşmayanlar

1

904

630

353

267

95

40.000’i aşıp

70.000’i aşmayanlar

2

994

693

388

294

104

70.000’i aşmayanlar

3

1.085

756

423

320

114

1301 - 1600 cm3’e kadar

40.000’i aşmayanlar

4

1.449

1.086

630

445

171

40.000’i aşıp

70.000’i aşmayanlar

5

1.593

1.195

693

489

187

70.000’i aşmayanlar

6

1.738

1.303

756

534

204

1601 - 1800 cm3’e kadar

100.000’i aşmayanlar

7

2.814

2.199

1.295

790

306

100.000’i aşanlar

8

3.069

2.399

1.413

862

334

1801 - 2000 cm3’e kadar

100.000’i aşmayanlar

9

4.432

3.414

2.007

1.195

471

100.000’i aşanlar

10

4.835

3.725

2.189

1.304

514

2001 - 2500 cm3’e kadar

125.000’i aşmayanlar

11

6.648

4.826

3.015

1.802

713

125.000’i aşanlar

12

7.253

5.265

3.289

1.966

778

2501 - 3000 cm3’e kadar

250.000’i aşmayanlar

13

9.269

8.063

5.037

2.710

995

250.000’i aşanlar

14

10.112

8.796

5.495

2.957

1.085

3001 - 3500 cm3’e kadar

250.000’i aşmayanlar

15

14.116

12.700

7.651

3.819

1.401

250.000’i aşanlar

16

15.399

13.855

8.346

4.166

1.529

3501 - 4000 cm3’e kadar

400.000’i aşmayanlar

17

22.193

19.164

11.287

5.037

2.007

400.000’i aşanlar

18

24.210

20.906

12.313

5.495

2.189

4001 cm3 ve yukarısı

475.000’i aşmayanlar

19

36.322

27.238

16.132

7.250

2.814

475.000’i aşanlar

20

39.624

29.714

17.598

7.909

3.069

 

(I) sayılı tarifede yer alan motosikletler için herhangi bir vergi artışı öngörülmediği gibi bu taşıtların değerine göre farklı vergilendirme sistemi de benimsenmemiştir.

Bu düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir.

2. 31.12.2017 tarihinden önce tescil ettirilen binek otomobillere ilişkin MTV tarifesi 
(Tasarı md. 29)

Tasarı’nın 29. maddesiyle MTV Kanunu’na eklenen geçici madde ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 31.12.2017 tarihinden önce (bu tarih dahil) kayıt ve tescil ettirilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ilişkin MTV tutarlarının % 40 oranda artırılması öngörülmektedir.

31.12.2017 tarihinden önce (bu tarih dahil) kayıt ver tescil ettirilen söz konusu taşıtlar için motor silindir hacmine göre vergileme devam etmekte olup, değerine göre de farklı vergilendirilme sistemi bu taşıtlar için söz konusu değildir.

Tasarının bu hükmü aynen yasalaştığı durumda kapsama giren motorlu taşıtlardan 2018 yılında aşağıdaki tabloda (I/A sayılı tarife) yer alan tutarlarda MTV tahsil edilecektir.


(I/A) SAYILI TARİFE)

 

Motor silindir hacmi (cm3)

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

904

630

353

267

95

1301 - 1600 cm3’e kadar

1.449

1.086

630

445

171

1601 - 1800 cm3’e kadar

2.558

1.999

1.177

718

279

1801 - 2000 cm3’e kadar

4.029

3.104

1.824

1.086

428

2001 - 2500 cm3’e kadar

6.044

4.388

2.741

1.638

648

2501 - 3000 cm3’e kadar

8.427

7.330

4.579

2.464

904

3001 - 3500 cm3’e kadar

12.832

11.546

6.955

3.472

1.274

3501 - 4000 cm3’e kadar

20.175

17.422

10.261

4.579

1.824

4001 cm3 ve yukarısı

33.020

24.762

14.665

6.591

2.558

 

(I) sayılı tarifede yer alan motosikletler için herhangi bir artış öngörülmemektedir.

1 Ocak 2018 tarihinden önce iktisap edilmiş ancak çeşitli nedenlerle kayıt ve tescil edilmemiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar 1 Ocak 2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ver tescil edildiği taktirde yukarıdaki tarifeye göre vergilendirilecektir.

Bu hükmün yürürlük tarihi de 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir.

Yukarıdaki artış oranlarının makul seviyelere çekilebilmesi için geçtiğimiz günlerde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında çalışma başlatılması kararı alınmış olduğunu da hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Kanun Tasarısı’nın tümü ve gerekçesi 3 Ekim 2017 tarihli ve 105 numaralı sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79