No: 96

Tarih: 21/08/2017

Konu:

2017/10585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı laboratuvar yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına alındı.


Özet: 17 Ağustos 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2017/10585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla; araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

17 Ağustos 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/10585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 17. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir:

“ş. Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.”

Bu değişiklikle yukarıda belirtilen laboratuvar yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır. Buna göre yukarıda belirtilen yatırımların 1 ila 5. bölgelerde yapılması durumunda söz konusu yatırımlar, 5. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden; 6. bölgede yapılması durumunda ise 6. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı yayım tarihinde (17 Ağustos 2017) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yatırımlara sağlanan desteklere aşağıda özet tablo halinde yer verilmektedir:

 Destek Unsurları

1 - 5. Bölge

6. Bölge

KDV istisnası

Var

Var

Gümrük vergisi muafiyeti

Var

Var

Vergi indirimi

% 80

% 90

Yatırıma katkı oranı

% 40

% 50

SGK işveren payı desteği

7 yıl

10 yıl

Faiz desteği

TL kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı

TL kredilerde yedi puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı

KDV iadesi

31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibi

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
(serdar.altay@tr.ey.com)

(212) 408 58 75

 

Ayşe Cebe
(ayse.cebe@tr.ey.com)
(212) 408 58 75