No: 95

Tarih: 18/08/2017

Konu:

Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısının tespiti hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesi'nde yapılan değişiklikler.


Özet: 01.08.2016 tarihli ve 2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe giren Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar'ın 1. maddesinin (a) bendinin değiştirilmesine ilişkin Kararname 17.08.2016 tarihli ve 30157 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı'nda yapılan değişiklikler 11.08.2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.


03.07.2017 tarihli ve 2017/10609 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 01.08.2016 tarihli ve 2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi'ndeki Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)'na göre Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısı 30 tam zaman eşdeğer (TZE) olarak belirlenen NACE kodlarında değişiklik yapılmıştır.

Buna göre;

 1. 01.08.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesinde belirtilen "29- Motorlu kara taşıtı, treyler (yarı römork) imalatı" altındaki tüm sınıflar için en az 30 TZE Ar-Ge personeli istihdamı şartı, söz konusu sınıf altındaki aşağıdaki tabloda belirtilen NACE kodlarına indirgenmiş olup, 29 kodlu NACE kodu altındaki diğer NACE kodları için en az 15 TZE Ar-Ge personeli istihdam edilmesinin önü açılmıştır. 
   
 2. Kararname kapsamında;  "30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı" bölümü altındaki "30.91- Motosiklet imalatı" başlıklı NACE kodu 03.07.2017 tarihli kararnamede yapılan değişiklikle çıkarılmıştır. Böylece, 30.91 kodlu sınıfta faaliyet gösteren kuruluşlar için Ar-Ge merkezinde istihdam edilmesi gereken Ar-Ge personeli sayısı en az 15 TZE personel olarak dikkate alınabilecektir.

 

 

Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesi

 

Aşağıda belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 30 olarak belirlenmiştir:

2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

Madde 1 (a) bendi

2017/10609 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

Değiştirilmiş Şekli

 • 29 – Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı bölümü altındaki tüm sınıflar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 30 – Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar:

 

 • 30.30 – Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı

 

 • 30.40 – Askeri savaş araçlarının imalatı

 

 • 30.91 Motosiklet imalatı

 

 • 30.99 – Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı
 • 29.10 – Motorlu kara taşıtlarının imalatı

 

 • 29.10.01 – Kamyonet, kamyon, yarı römorklar için çekiciler, tankerler, vb. karayolu taşıtlarının imalatı

 

 • 29.10.02 – Otomobil ve benzeri araçların imalatı

 

 • 29.10.03 – Motorlu kara taşıtlarının motorlarının imalatı (motorların fabrikada yeniden yapımı dahil)

 

 • 29.10.04 – Minibüs, midibüs, otobüs, troleybüs, metrobüs, vb. yolcu nakil araçlarının imalatı

 

 • 29.10.07 – Özel amaçlı kara taşıtlarının imalatı (amfibi araçlar, çöp kamyonu, yol temizleme araçları, zırhlı nakil araçları, mikserli kamyon, vinçli kamyon, itfaiye aracı, ambulans, motorlu karavan vb.)

 

 
 • 30 – Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar:

 

 • 30.30 – Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı

 

 • 30.40 – Askeri savaş araçlarının imalatı

 

 • 30.99 – Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
(serdar.altay@tr.ey.com)
(212) 408 58 75

 

 

Ece Ünlü
(ece.unlu@tr.ey.com)
(212) 408 59 56