No: 61

Tarih: 17/05/2017

Konu:

Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişimi (CRS) Hakkında Genel Tebliğ Taslağı finansal kurumlar ile paylaşıldı.


Özet: Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişim Standardı (CRS), 16.11.2014 tarihli G20 Liderler Zirvesinde karşılıklılık temelinde kabul edilmişti.

Bu kapsamda finansal kuruluşların izleyecekleri durum tespiti yöntemleri ile bildirim yükümlülüklerinin açıklandığı “Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişimi Hakkında Genel Tebliğ”in Taslak metni Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.Ülkemizin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 2014 yılında "Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişim Standardı (CRS)" oluşturulmuş, yorum metniyle birlikte OECD'nin web sayfasında yayınlanmıştır.

OECD tarafından şartları belirlenen ve 100'den fazla ülkenin kapsamına girdiği "CRS", vergiye tabi gelirleri kayıt altına alabilmek ve vergiden kaçınmaları önlemek amacıyla ortaya çıkarılmış karşılıklı bilgi değişimi sistemidir.

CRS'e göre, anlaşmayı kabul eden ve yürürlüğe koyan ülkelerdeki finansal kurum ve kuruluşlar resmi daireler aracılığıyla (Gelir İdaresi Başkanlığı) diğer CRS ülkeleri ile yıllık olarak finansal hesap bilgi değişimini gerçekleştireceklerdir. Ülkemiz de, CRS kapsamında 2018 yılında raporlama yapacağına ilişkin OECD'ye taahhütte bulunmuş olup, bir G20 ülkesi olarak Türkiye'nin de 2018 yılında finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimine başlaması öngörülmektedir.

Türkiye 2018 yılında ilk bilgi değişimini gerçekleştirecek olmasına rağmen, bu zamana kadar yerel mevzuatta CRS ile ilgili henüz bir aksiyon alınmamıştı. Finansal kurumlar CRS kapsamında gerekli altyapılarını hazırlamaya başlamışken hâlâ raporlama yapıp yapılmayacağı ve hangi ülkelere raporlama yapılacağı konuları net değildi. Herkes Türkiye'nin OECD'nin açıklamalarına göre aksiyon alıp almayacağını merak ediyordu.

Gelir İdaresi Başkanlığı geçtiğimiz hafta CRS kapsamında finansal kuruluşların izleyecekleri durum tespiti yöntemleri ile bildirim yükümlülüklerinin açıklandığı "Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişimi Hakkında Genel Tebliğ"in Taslak metnini hazırladı ve görüşlerini iletmeleri için finansal kuruluşlara iletti. Bu durumda artık Türkiye'nin de CRS raporlaması kapsamında (henüzTaslak da olsa) yerel bir mevzuatı oluşturulmuş oldu.

Taslak Tebliğ uyarınca, bildirimi zorunlu hesaplara ilişkin bilgilerin, bildirim yapacak finansal kuruluşlar tarafından ilgili oldukları yılı takip eden takvim yılının 31 Mayıs günü bitimine kadar yıllık olarak elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

2017 yılına ilişkin bildirimin ise 6 aylık dönemi kapsayacak şekilde 01.07.2017 – 31.12.2017 dönemine ilişkin olarak 31.05.2018 tarihine kadar yapılacağı ifade edilmiştir. Mevcut finansal hesaplar için tarih 30.06.2017 tarihi olarak belirlenmiş ancak Taslak Tebliğ'de mevcut finansal hesaplar için bir raporlama tarihi belirtilmemiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Ateş Konca           Levent Atakan

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Melike Kılınç
melike.kilinc@tr.ey.com
(212) 408 56 65

 

Türkan Bayraktar Ayran
turkan.bayraktar@tr.ey.com
(212) 408 47 57