No: 58

Tarih: 03/05/2017

Konu:

2017/10111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır.


Özet: 3 Mayıs 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/10111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

Lisanslı depoculuk yatırımları ve nükleer enerji santrali yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

13 Şubat 2017 tarih ve 2017/9917 sayılı Karar’ın 2. maddesinin geçerlilik tarihi 22.11.2016 olarak değiştirilmiştir.

Yukarıdaki değişikliklerden ilki yayım tarihinde, diğeri ise 22 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.3 Mayıs 2017 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2017/10111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da gerçekleştirilen değişiklikler aşağıdaki gibidir:

► Lisanslı depoculuk yatırımları ve nükleer enerji santrali yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 17. maddesinde öncelikli yatırım konuları sayılmıştır. 2017/10111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. maddesi ile söz konusu öncelikli yatırım konuları arasına aşağıda belirtilen yatırım konuları (r) ve (s) bentleri olarak dahil edilmiştir:

"r) Lisanslı depoculuk yatırımları"

"s) Nükleer enerji santrali yatırımları"

Buna göre yukarıdaki yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiştir. Söz konusu değişiklik 2017/10111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yayım tarihi olan 3 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda belirtilen yatırımların 1 ila 5. bölgelerde yapılması durumunda söz konusu yatırımlar, 5. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden; 6. bölgede yapılması durumunda ise 6. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir.

Söz konusu yatırımlara sağlanan desteklere aşağıda özet tablo halinde yer verilmektedir.

 

Öncelikli yatırımlar (**)

1 - 5. Bölge

6. Bölge

 Gümrük vergisi muafiyeti

Var

Var

 KDV muafiyeti

Var

Var

 Yatırıma katkı oranı (***)

% 40

% 50

 Vergi indirim oranı

% 80

% 90

 Yatırım Dönemi / İşletme Dönemi (*)

% 80 / % 20

% 80 / % 20

 SGK işveren desteği

7 Yıl

10 Yıl

 SGK işveren desteği sınırı

 (Yatırım tutarı x %)

35

Sınırlama Yok

 Faiz desteği puanı (TL / Döviz)

5 puan / 2 puan

7 puan / 2 puan

 Faiz desteği üst sınırı (TL)

700.000

900.000

 Yatırım yeri tahsisi

Var

Var

 Gelir vergisi stopajı desteği

---

10 Yıl

 SGK işçi payı desteği

---

10 yıl


(*)Yatırıma katkı tutarına mahsuben katkı tutarının % 80'i yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle geri alınabilecektir. Diğer taraftan, imalat sanayiine yönelik "US-97 Kodu:15-37" düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak;

  • Yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle,
  • Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde % 100 oranında
  • Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı % 100 olmak üzere,

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

(**) Ayrıca, asgari sabit yatırım tutarı 3 milyar Türk Lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım olarak kabul edilir. Ancak, bu yatırımlar için sağlanacak faiz desteği tutarı 700.000 Türk Lirasını geçemez.

(***) Öncelikli yatırımlardan sabit yatırım tutarı bir milyar Türk Lirası ve üzerinde olanlar için vergi indirimi desteği, 5 inci bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 10 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

► 13 Şubat 2017 tarih ve 2017/9917 sayılı Karar'ın 2. maddesinin geçerlilik tarihi 22.11.2016 olarak değiştirilmiştir.

2017/9917 sayılı Karar'ın 2. maddesi doğrultusunda 2012/3305 sayılı Kararın "Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar" başlıklı 18. maddesine getirilen değişiklikler kapsamında; Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 ve 5. bölge illerindeki (Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Malatya ve Tunceli) organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlara tabi olunan uygulama kapsamında 6. bölge için belirlenen destekler sağlanma imkanı getirilmişti.

Yukarıda bahsi geçen maddenin yürürlük tarihi 2017/9917 sayılı Karar'ın yayım tarihi olan 22 Şubat 2017 olarak belirlenmişti. Ancak 2017/10111 sayılı Karar ile ilgili maddenin yürürlük tarihi 22 Kasım 2016 olarak değiştirilmiştir.

Bu değişikliği yapan 2017/10111 sayılı Karar'ın 2. maddesi 22 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Altay
serdar.altay@tr.ey.com
(212) 408 58 75

 

Ayşe Cebe
ayse.cebe@tr.ey.com
(212) 408 58 75