No: 25

Tarih: 14/02/2017

Konu:Geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Şubat 2017 Cuma gününe kadar uzatıldı.

Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 14 Şubat 2017 tarihinde internet sitesinden yayınlanan 88 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleriile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Ocak-Aralık/2016 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Şubat 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen vergilerin de aynı tarihe kadar (17 Şubat 2017) ödenmesi gerekmektedir.Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 120. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddelerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın 17. günü akşamına kadar ödenmektedir.

Buna göre, Ocak-Aralık/2016 dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin 14 Şubat 2017 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de 17 Şubat 2017 Cuma akşamına kadar ödenmesi gerekmekteydi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 14 Şubat 2017 tarihinde internet sitesinden yayınlanan 88 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Ocak-Aralık/2016 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Şubat 2017 Cumagünü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen vergilerin aynı tarihe kadar (17 Şubat 2017) ödenmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79