No: 6

Tarih: 03/01/2017

Konu:Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 30 Aralık 2016 tarihli borsa rayiçleri.

Özet: Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi uyarınca; hisse senetleri ile fon portföyünün en az % 51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgelerinin alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymetin ise borsa rayiciyle değerlenmesi gerekmektedir.

Sirkülerimize ekli tabloda, 30 Aralık 2016 tarihindeBorsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının, anılan tarih itibarıyla oluşan ve BİST’in günlük bülteni ile duyurulan ağırlıklı ortalama fiyatları (takas fiyatı) gösterilmektedir.

Söz konusu menkul kıymetlerin Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi kapsamında 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yapılacak değerleme işlemlerinde ekli tabloda yer alan borsa rayiçlerinin kullanılması gerekmektedir.Vergi Usul Kanunu'nun 279. maddesinde menkul kıymetlerin değerleme ilkeleri yer almaktadır. Söz konusu maddede bilançoya dâhil iktisadi kıymetlerden, hisse senetleri ile fon portföyünün en az % 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgelerinin alış bedeliyle, bunların dışında kalan her türlü menkul kıymetin ise borsa rayiciyle değerlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Maddenin devamında, borsa rayicinin bulunmaması veya borsa rayicinin muvazaalı biçimde oluştuğunun anlaşılması halinde, değerlemeye esas bedelin; menkul kıymetin alış bedeline, vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkı dâhil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı belirtilmektedir. Ancak borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibarıyla hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetlerin de alış bedeliyle değerleneceği anılan maddede, ayrıca hükme bağlanmıştır.

Yukarıda bahsi geçen değerleme ölçülerinden biri olan "borsa rayici"nden ne anlaşılması gerektiği de yine aynı Kanun'un 263. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

Bu hükümler uyarınca gerek geçici vergi dönemleri sonu, gerekse de kurumlar vergisi dönemi sonu itibarıyla aktifte kayıtlı bulunan ve Borsa İstanbul (BİST) Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören bono ve tahviller ile kira sertifikalarının borsa rayiçlerinin bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu bono ve tahviller ile kira sertifikaları için bu rayiçler, değerlemeden önceki son işlem günü olan 30 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen işlemler sonucu oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlar olacaktır.

Sirkülerimize ekli tabloda, değerlemeye konu olacak bono ve tahviller ile kira sertifikalarıyla ilgili olarak BİST Borçlanma Araçları Piyasasında, anılan tarih itibarıyla oluşan ve BİST'in günlük bülteni ile duyurulan ağırlıklı ortalama fiyatlar (takas fiyatı) gösterilmektedir.

İşletmenin aktifine kayıtlı söz konusu menkul kıymetlerin, Vergi Usul Kanunu'nun 279. maddesi kapsamında, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yapılacak değerleme işlemlerinde aşağıdaki tabloda yer alan borsa rayiçlerinin kullanılması gerekmektedir:

1. Kamu menkul kıymetleri

a. Devlet tahvili

Menkul kıymet

Valör tarihi

Borsa rayici

TRT040117T14

30.12.2016

102,034

TRT080317T18

30.12.2016

102,926

TRT170517T15

30.12.2016

96,943

TRT140617T17

30.12.2016

100,873

TRT190717T11

30.12.2016

104,985

TRT200917T16

30.12.2016

93,589

TRT251017T18

30.12.2016

100,821

TRT221117T10

30.12.2016

92,081

TRT240118T19

30.12.2016

103,974

TRT140218T10

30.12.2016

98,738

TRT200618T18

30.12.2016

97,706

TRT110718T18

30.12.2016

101,733

TRT141118T19

30.12.2016

98,365

TRT200219T11

30.12.2016

130,139

TRT270319T13

30.12.2016

102,270

TRT100719T18

30.12.2016

99,767

TRT150120T16

30.12.2016

104,947

TRT050220T17

30.12.2016

94,121

TRT110320T18

30.12.2016

99,712

TRT010420T19

30.12.2016

172,046

TRT080720T19

30.12.2016

100,582

TRT111120T18

30.12.2016

97,639

TRT060121T16

30.12.2016

161,639

TRT170221T12

30.12.2016

103,335

TRT190521T17

30.12.2016

97,409

TRT210721T11

30.12.2016

153,492

TRT220921T18

30.12.2016

96,124

TRT120122T17

30.12.2016

98,619

TRT230222T13

30.12.2016

145,649

TRT200422T14

30.12.2016

97,457

TRT140922T17

30.12.2016

91,758

TRT261022T10

30.12.2016

133,851

TRT080323T10

30.12.2016

84,536

TRT030523T13

30.12.2016

118,132

TRT020823T11

30.12.2016

132,646

TRT270923T11

30.12.2016

91,456

TRT081123T10

30.12.2016

129,832

TRT200324T13

30.12.2016

99,257

TRT080524T17

30.12.2016

118,051

TRT240724T15

30.12.2016

93,144

TRT180924T11

30.12.2016

111,478

TRT120325T12

30.12.2016

85,607

TRT160425T17

30.12.2016

106,684

TRT140126T11

30.12.2016

106,181

TRT110226T13

30.12.2016

100,907


b. Kira sertifikaları

Menkul kıymet

Valör tarihi

Borsa rayici

TRD150217T18

30.12.2016

102,791

TRD160817T11

30.12.2016

103,984

TRD140218T18

30.12.2016

104,654

TRD260918T17

30.12.2016

100,114

TRD211118T18

30.12.2016

101,093

TRD140721T18

30.12.2016

102,671

TRD220921T16

30.12.2016

100,917


2. Özel sektör menkul kıymetleri

a. Özel sektör kira sertifikaları

Menkul kıymet

Valör tarihi

Borsa rayici

TRDZKVK21719

30.12.2016

101,482

TRDKTVK21712

30.12.2016

101,460

TRDKTVK31711

30.12.2016

100,826

TRDBRKT31718

30.12.2016

102,504

TRDTFVK51719

30.12.2016

101,340

TRDABVK61717

30.12.2016

106,378


b. Finansman bonosu

Menkul kıymet

Valör tarihi

Borsa rayici

TRFEKOF11715

30.12.2016

99,314

TRFHZRF21718

30.12.2016

98,225

TRFDNFK31725

30.12.2016

98,137

TRFEKOF31713

30.12.2016

97,695

TRFLDFK31711

30.12.2016

97,531

TRFDSTF41716

30.12.2016

96,971

TRFAKDN41717

30.12.2016

96,123

TRFCGDF51716

30.12.2016

95,705

TRFVRYP51718

30.12.2016

101,282

TRFCGDF61715

30.12.2016

94,832

TRFEKOF61728

30.12.2016

94,611

TRFTPFC61712

30.12.2016

94,672

TRFHZRF61714

30.12.2016

94,413

TRFTCEF61716

30.12.2016

95,520

TRFTPFC61720

30.12.2016

94,354

TRFLDFK61718

30.12.2016

100,283

TRFEKOFE1717

30.12.2016

102,839

TRFULFKE1710

30.12.2016

102,523

TRFAKDNE1714

30.12.2016

102,310

TRFANLZK1719

30.12.2016

101,657

TRFEKOFA1711

30.12.2016

100,541


c. Özel sektör tahvili

Menkul kıymet

Valör tarihi

Borsa rayici

TRSAKFH11710

30.12.2016

102,564

TRSTPRS11711

30.12.2016

103,878

TRSSRDS11719

30.12.2016

102,768

TRSNTHL21711

30.12.2016

101,013

TRSANLZ31712

30.12.2016

100,966

TRSBUFK31719

30.12.2016

100,658

TRSGLMD51716

30.12.2016

102,201

TRSAEST51717

30.12.2016

102,124

TRSKTMR51711

30.12.2016

102,499

TRSTIMG51718

30.12.2016

101,542

TRSHZRF51718

30.12.2016

101,640

TRSANLZ81717

30.12.2016

102,227

TRSKTMR81718

30.12.2016

102,172

TRSKRSNE1713

30.12.2016

102,837

TRSAKSNK1714

30.12.2016

101,873

TRSLBTVA1713

30.12.2016

100,856

TRSANLZA1716

30.12.2016

100,689

TRSZORN11811

30.12.2016

102,262

TRSRSGY21818

30.12.2016

102,313

TRSKORT31818

30.12.2016

100,164

TRSLBTV61812

30.12.2016

100,885

TRSYDAT71814

30.12.2016

102,301

TRSVERAE1810

30.12.2016

103,655

TRSICICE1818

30.12.2016

102,674

TRSAYENK1813

30.12.2016

101,201

TRSNTHLA1816

30.12.2016

101,709

TRSSRTNA1817

30.12.2016

101,243

TRSRNSH11919

30.12.2016

102,248

TRSISGY61912

30.12.2016

100,000

TRSBEDS81914

30.12.2016

104,215

TRSBEDS91913

30.12.2016

102,000

TRSORFNA1916

30.12.2016

101,558


d. Banka bonosu

Menkul kıymet

Valör tarihi

Borsa rayici

TRQPASH11716

30.12.2016

99,252

TRQTISB21739

30.12.2016

99,056

TRQYKBK21732

30.12.2016

98,725

TRQVKFB21720

30.12.2016

98,675

TRQCKKB31711

30.12.2016

97,761

TRQTISB41737

30.12.2016

97,476

TRQGRAN41712

30.12.2016

97,322

TRQVKFB41728

30.12.2016

97,322

TRQTISB51728

30.12.2016

96,269


e. Varlığa dayalı menkul kıymet

Menkul kıymet

Valör tarihi

Borsa rayici

TRPAK2F81815

30.12.2016

81,777

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İhsan Akar

 

 

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü (fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79