No: 79

Tarih: 19/11/2015

Konu:

Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapıldı.


Özet: 19 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapılmıştır.

Buna göre "yenilenebilir enerji yatırımına yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları” öncelikli yatırım konularına dahil edilmiştir.

Bu değişiklik Karar’ın yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 17. maddesinde öncelikli yatırım konuları sayılmıştır. 2015/8216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. maddesi ile söz konusu öncelikli yatırım konuları arasına aşağıda belirtilen yatırım konusu (ö) bendi olarak dahil edilmiştir:

"ö) yenilenebilir enerji yatırımına yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları"

Yukarıda belirtilen yatırımın 1 ila 5. bölgelerde yapılması durumunda söz konusu yatırım, 5. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden; 6. bölgede yapılması durumunda ise 6. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir. Söz konusu yatırımlara (31.12.2015 tarihine kadar başlamış olması durumunda) sağlanan desteklere aşağıda özet halinde verilmektedir.

 

Öncelikli yatırımlar

1 - 5. Bölge

6. Bölge

  Gümrük vergisi muafiyeti

Var

Var

  KDV muafiyeti

Var

Var

  Yatırıma katkı oranı

% 40

% 50

  Vergi indirim oranı

% 80

% 90

  Yatırım Dönemi / İşletme Dönemi (*)

% 50 / % 50

% 80 / % 20

  SGK işveren desteği

7 Yıl

10 Yıl

  SGK işveren desteği sınırı

  (Yatırım tutarı x %)

35

Sınırlama Yok

  Faiz desteği puanı (TL / Döviz)

5 puan / 2 puan

7 puan / 2 puan

  Faiz desteği üst sınırı (TL)

700.000

900.000

  Yatırım yeri tahsisi

Var

Var

  Gelir vergisi stopajı desteği

---

10 Yıl

  SGK işçi payı desteği

---

10 yıl


(*) Yatırıma katkı tutarına mahsuben katkı tutarının % 50'si (6. bölgedeki yatırımlarda % 80'i) yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle geri alınabilecektir.

Diğer taraftan, 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırım döneminde diğer kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kullanılabilecek yatırıma katkı tutarları 1 ila 5. bölgelerde yapılan yatırımlar için toplam yatırıma katkı tutarının % 70'i, 6. bölgede yapılan yatırımlar için ise % 80'i oranında uygulanabilecektir.

Yukarıda yer verilen değişiklikler Karar'ın yayım tarihi olan 19 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 58 75 numaralı telefondan; Serdar Altay (serdar.altay@tr.ey.com) veya Ayşe Cebe (ayse.cebe@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79