No: 67

Tarih: 01/09/2015

Konu:

Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapıldı.


Özet: 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8050 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın “Stratejik Yatırımlar” başlıklı 8. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“Asgari sabit yatırım tutarı üç milyar Türk Lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım olarak kabul edilir. Ancak, bu yatırımlar için sağlanacak faiz desteği tutarı yedi yüz bin Türk Lirasını geçemez.”27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/8050 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile asgari sabit yatırım tutarı 3 milyar TL'nin üzerinde olan öncelikli yatırımların "stratejik yatırım" olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak bu yatırımların, faydalanabileceği faiz desteği tutarı öncelikli yatırımlar için belirlenen 700.000 TL ile sınırlanmıştır.

Bilindiği üzere; öncelikli yatırım konularının neler olduğu 2012/3305 sayılı BKK'nın 17. maddesinde belirlenmiştir. İlgili yatırım konularının 5'inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabileceği, ancak bu yatırımların, 6'ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan; bir yatırımın stratejik yatırımlar kapsamında sağlanan desteklerden yararlanabilmesi için belirlenen bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Buna göre bir yatırımın stratejik sayılabilmesi için;

1) Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL'nin üzerinde olması,

2) Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,

3) Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari % 40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında aranmamaktadır),

4) Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon USD'nin üzerinde olması (Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda aranmamaktadır),

şartları birlikte aranmaktadır.

2015/8050 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişik uyarınca, 3 milyar TL üzerindeki öncelikli yatırımların stratejik yatırım olarak kabul edilmesi için yukarıda belirtilen şartlara gerek bulunmamaktadır.

31.12.2015 tarihine kadar başlayacak ve asgari sabit yatırım tutarı 3 milyar TL'nin üzerinde olan öncelikli yatırımlara ilgili değişiklik öncesi ve sonrası sağlanan destekler ile oran ve süre bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

 

3 milyar TL'nin üzerinde öncelikli yatırımlar
(Değişiklik öncesi)

3 milyar TL'nin üzerinde öncelikli yatırımlar
(Değişiklik sonrası)

1 - 5. Bölgeler

6. Bölge

1 - 5. Bölgeler

6. Bölge

 Gümrük Vergisi Muafiyeti

ü

ü

ü

ü

 KDV Muafiyeti

ü

ü

ü

ü

 Yatırıma Katkı Oranı

% 40

% 50

50%

50%

 Vergi İndirim Oranı

% 80

% 90

90%

90%

 Yatırım / İşletme(1)

% 50 / % 50

% 80 / % 20

% 50 / % 50

% 80 / % 20

 Yatırım / İşletme(2)

% 70 / % 30

% 80 / % 20

% 70 / % 30

% 80 / % 20

 SGK İşveren Desteği

7 Yıl

10 Yıl

7 Yıl

10 Yıl

 SGK İşveren Desteği Sınırı    (Yatırım Tutarı x %)

35

Sınırlama Yok

15

Sınırlama Yok

 Faiz Desteği Puanı
 (TL / Döviz)

5 / 2

5 / 2

 Faiz Desteği Üst Sınırı (TL)

700.000

900.000

700.000

 Yatırım Yeri Tahsisi

ü

ü

ü

ü

 KDV İadesi

-

Bina inşaat harcamaları için

 GV Stopajı Desteği

 

10 Yıl

 

10 Yıl

 SGK İşçi Payı Desteği

 

10 yıl

 

10 Yıl


(1) Yatırıma katkı tutarına mahsuben yer verilen oranlarda yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilir.

(2) 2015 ve 2016'da yapılan yatırım harcamalarını aşmamak üzere yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara vergi indirimi uygulamasında kullanılabilecek toplam yatırıma katkı tutarının üst limitleri.

Yukarıda yer verilen değişiklik, Karar'ın yayım tarihi olan 27 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, söz konusu uygulama bu tarihten sonra teşvik belgesi müracaatı yapılan yatırımlar için geçerli olacaktır.

 

Saygılarımızla
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 58 75 numaralı telefondan;

- Serdar Altay (serdar.altay@tr.ey.com) veya

- Ayşe Cebe (ayse.cebe@tr.ey.com)

ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79