No: 21

Tarih: 06/03/2015

Konu:

2014/7273 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik uygulamasında değişiklikler yapıldı.


Özet: 5 Mart 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarih itibarıyla yürürlüğe giren 2014/7273 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

- Yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple tesis ithal edilebilmesine yönelik olarak Bakanlığa yapılacak müracaatlarda 10.000 TL ödenmesi gerekmektedir.

- 2012/3305 sayılı Karar’a ekli tabloda (EK-2B) iller bazında bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlere ilişkin sektör numaraları yer almaktadır. Bu numaralardan 11, “kimyasal madde ve ürünlerin imalatı” sektörünü ifade etmektedir. 2014/7273 sayılı BKK ile kimyasal madde ve ürünlerin imalatı sektörüne yapılan yatırımların kapsamı iller bazında genişletilmiş olup, ilk 5 bölgelerde yer alan bütün illere (İstanbul ili hariç olmak üzere) bu sektör kodu (11) eklenmiştir.

- 2012/3305 sayılı Karar’a ekli tabloda (EK-4) teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları yer almaktadır. 2014/7273 sayılı BKK ile söz konusu listede yer alan “nişasta ve nişasta bazlı şeker” tanımı “mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal früktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç)” olarak değiştirilmiştir5 Mart 2015 Tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ve aynı tarih itibarıyla yürürlüğe giren 2014/7273 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Yatırım teşvik belgesi müracaatında ödenen bedel

2012/3305 sayılı Karar'ın 6. maddesinin ikinci fıkrasında teşvik belgesi müracaatlarında müracaat sahibi tarafından yapılması gereken ödemelere (400 TL) yer verilmektedir. 2014/7273 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple tesis ithal edilebilmesine yönelik olarak Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, bu meblağın 10.000 TL olarak uygulanacağına ilişkin düzenleme eklenmiştir.

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı sektörü

2012/3305 sayılı Karar'a ekli tabloda (EK-2B) iller bazında bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlere ilişkin sektör numaraları yer almaktadır. Bu numaralardan 11 sektör numarası, "kimyasal madde ve ürünlerin imalatı"nı ifade etmektedir. 2014/7273 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kimyasal madde ve ürünlerin imalatı sektörüne yapılan yatırımların kapsamı iller bazında genişletilmiş olup, ilk 5 bölgede yer alan bütün illere (İstanbul ili hariç olmak üzere) bu sektör kodu (11) eklenmiştir.

Aynı tablonun altında yer alan dipnotların 10. sırasında ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanma hakkına sahip yatırımlar sayılmaktadır. 2014/7273 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili dipnota "İstanbul ili hariç olmak üzere, rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları" bendi eklenmiştir.

Bu düzenlemelerle lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde, 1 Ocak 2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanacaktır.

Teşvik edilmeyecek yatırımlar

2012/3305 sayılı Karar'a ekli tabloda (Ek-4), teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularına yer verilmektedir. 2014/7273 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tablonun 1/A (Tarım ve tarımsal sanayi) bölümünün (1) numaralı sırasında bulunan "nişasta ve nişasta bazlı şeker" tanımı "mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal früktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç)" olarak değiştirilmiştir.

''2014/7273 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar''a ulaşmak için tıklayınız...

 
Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

 

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;

- (212) 408 51 79 numaralı telefondan Serdar Altay (serdar.altay@tr.ey.com) veya

- (212) 408 53 68 numaralı telefondan Sercan Bahadır (sercan.bahadir@tr.ey.com)

ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79