No: 69

Tarih: 07/08/2014

Konu:

2014/6588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik uygulamasında değişiklikler yapıldı.


Özet: 6 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/6588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

- Karar’ın 17. maddesinde tanımlanan öncelikli yatırımlardan sabit yatırım tutarı 1 milyar Türk Lirası ve üzerinde olanlar için vergi indirimi desteği, 5. bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 10 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.

- Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiştir.

- Kamu kurum ve kuruluşları adına düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmayacaktır.

- 2014/6588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19 Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.6 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/6588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1. Sabit yatırım tutarı 1 milyar Türk Lirası ve üzerinde olan öncelikli yatırımlara sağlanan yatırıma katkı oranı yükseltilmiştir.

Karar’ın 17. maddesinde tanımlanan öncelikli yatırımlardan sabit yatırım tutarı 1 milyar Türk Lirası ve üzerinde olanlar için vergi indirimi desteği, 5. bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 10 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır. Dolayısıyla, bu kapsamdaki yatırımlara ilişkin yatırıma katkı oranı; yatırımın 31.12.2014 tarihine kadar başlaması durumunda % 50 yatırımın 01.01.2015 tarihinden sonra başlaması durumunda % 40 olarak uygulanacaktır.

2. Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiştir.

Karar’ın 17. maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile;

- Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar

öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiştir.

Yukarıda belirtilen yatırım konusunun 1 ila 5. bölgelerde yapılması durumunda söz konusu yatırım, 5. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden; 6. bölgede yapılması durumunda ise 6. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir.

3. Kamu kurum ve kuruluşları adına düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmayacaktır.

Karar’ın 24. maddesine eklenen fıkra uyarınca, Kamu kurum ve kuruluşları adına düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmayacaktır.

4. “Daha Önceki Kararlara İlişkin Uygulama” başlıklı geçici 2. maddede değişiklikler yapılmıştır.

3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın geçici 2. maddesinde yer alan “Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın 2012/3305 sayılı Karara istinaden düzenlenen teşvik belgesine devri halinde, söz konusu makine ve teçhizat için devralan yatırımcının, genel teşvik uygulamaları dışındaki diğer desteklerden yararlanamayacağı” hükmüne “ancak, aynı yatırımcıya ait belgeler arası devir işlemlerinde, bu Karar’a istinaden düzenlenen teşvik belgesinin müracaat tarihi ile belge tarihi arasında diğer belge kapsamında temin edilen makine ve teçhizat için belgede kayıtlı desteklerin tamamı uygulanır.” hükmü getirilmiştir.

Dolayısıyla, 3305 sayılı Karar kapsamında teşvik belgesine başvurulması durumunda; müracaat tarihi ile belge tarihi arasında önceki Kararlar kapsamında düzenlenen belge doğrultusunda temin edilen ve devredilmesi planlanan makine ve teçhizat için belgede kayıtlı desteklerin tamamı uygulanacaktır.

Ayrıca, geçici 2. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “24’üncü maddenin ikinci fıkrası” ibaresi “24’üncü maddenin ikinci ve yedinci fıkraları” şeklinde değiştirilmiştir.

5. Yürürlük

Karar kapsamında yukarıda detayına yer verilen değişiklikler 19 Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;

- (212) 368 51 79 numaralı telefondan Serdar Altay (serdar.altay@tr.ey.com) veya;

- (212) 368 53 68 numaralı telefondan Sercan Bahadır (sercan.bahadir@tr.ey.com)

ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79