No: 85

Tarih: 31/05/2013

Konu:

2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik uygulamasında değişiklikler yapıldı.


Özet: 30 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Karar’ın Ek-4 sayılı ve “Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Şarta Bağlı Yatırım Konuları” başlıklı ekinin I/B/6 sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik öncesinde Karar’ın Ek 4 sayılı listesinde teşvik edilmeyecek yatırımlar arasında sayılan kömür istihracına yönelik yatırımlar, yapılan değişiklikle söz konusu listeden çıkarılmıştır. Böylelikle,  kömür istihracına yönelik yatırımların öncelikli yatırımlara sağlanan desteklerden yararlanması mümkün hale gelmiştir.

2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.05.2013 tarihinde yürürlüğü girmiştir.30 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik yapılmıştır:

Buna göre 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın Ek-4 sayılı ve "Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Şarta Bağlı Yatırım Konuları" başlıklı ekinin, "Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar" olarak sayılan "İmalat, Enerji ve Madencilik Yatırımları" kategorisinin 6. sırasında yer alan "Kömür istihracına yönelik yatırımlar (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun uluslararası kodifikasyon sistemine göre ‘düşük C' kategorisinde yer alan kömürler hariç)" ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu düzenleme kapsamında; "Kömür istihracına yönelik yatırımlar (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun uluslararası kodifikasyon sistemine göre ‘düşük C' kategorisinde yer alan kömürler hariç)" 2012/3305 sayılı Karar'ın 17. maddesinin (g) bendi "Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları" kapsamında öncelikli yatırım konuları arasına girmiş olmaktadır. Böylelikle, kömür istihracı yatırımlarının 1-5. bölgelerde gerçekleştirilmesi durumunda 5. bölgeye sağlanan bölgesel desteklerden faydalanması mümkündür. Ancak, bu yatırımlar, 6. bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge için belirlenen bölgesel destek unsurlarına tabidir.  

Karar kapsamında yukarıda detayına yer verilen değişiklik 30 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey Yeminli Müşavirlik A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 368 51 79 numaralı telefondan Serdar Altay (serdar.altay@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ernst & Young ve Kuzey YMM A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79