Sirküler arama:
Toplam 92 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10

No Tarih Konu
92 18/09/2020 İmar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelen değer artışında “değer artış payı” alınmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
91 02/09/2020 “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”de yapılan değişiklikler.
90 01/09/2020 Transfer fiyatlandırması hükümleri kapsamında hazırlanması gereken “Ülke bazlı rapor”a ilişkin açıklamaların yer aldığı Tebliğ yayımlandı.
89 31/08/2020 Özel okul ve üniversitelerde 01.09.2020-30.06.2021 döneminde verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı %1’e düşürüldü.
88 31/08/2020 Bazı binek otomobillerinin ÖTV oranları ile ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları yükseltildi.
87 24/08/2020 Yatırımlara Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.
86 14/08/2020 Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü kapsamında “Ülke Bazlı Rapor” hazırlanması.
85 08/08/2020 Finansal kuruluş faaliyetlerinden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.
84 01/08/2020 2020 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere bazı hizmetlerde KDV oranı yüzde 8 ve yüzde 1’e düşürüldü.
83 01/08/2020 Gayrimenkul kiralamalarındaki vergi tevkifatı oranı 2020 yılı sonuna kadar yüzde 10’a düşürüldü.