Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Tutarlar

   

    2018

 

Veraset ve intikallerde istisna Tutar (TL)
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 202.154
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 404.556
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.656
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 4.656

   

    2017

 

Veraset ve intikallerde istisna Tutar (TL)
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176.600
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 353.417
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.068
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 4.068


   

2016

 

Veraset ve intikallerde istisna Tutar (TL)
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 170.086
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 340.381
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.918
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.918


   
        2015

 

Veraset ve intikallerde istisna Tutar (TL)
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 161.097
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 322.392
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.711
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.711


   

2014

 

Veraset ve intikallerde istisna Tutar (TL)
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 146.306
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 292.791
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.371
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.371


   

2013

 

Veraset ve intikallerde istisna Tutar (TL)
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 140.774
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 281.720
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.244
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.244


    2012
 

Veraset ve intikallerde istisna Tutar (TL)
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 130.589
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 261.336
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.010
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.010


2011

 

Veraset ve intikallerde istisna Tutar (TL)
Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 118.438
Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 237.018
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.730
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2.730