Skip to Content

Gümrükte gündem

Sercan Bahadır

Aralık ayı "Gümrükte Gündem"i belirleyen en önemli konunun A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgelerinin (OKSB) 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılacak olmasıdır.

Geçtiğimiz yılda Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) başvuru süreçlerinde bazı aksaklıklar olmuş ve başvuru süreçlerinde çok fazla bir ilerleme kaydedilmemişti. Ancak Aralık (2015) ayı itibarıyla mevcut başvurular değerlendirmeye alınmış ve yeni başvurular kabul edilmeye başlanmıştır. Bu nedenle, mevcut A ve B sınıfı OKSB sahibi şirketlerin YYS almak için hazırlık ve başvuru süreçlerine başlayabilecekleri düşüncesindeyiz. Bu bağlamda 2016 yılının ana gündem konusunun YYS olacağını söyleyebiliriz. Aralık ayında öne çıkan diğer konular aşağıda yer almaktadır.

1. Rusya'ya yapılan ihracatlara ilişkin yazı yayımlandı.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen 52707093-140.99 sayılı yazı ile Rusya'ya yapılan ihracatların geri dönmesi nedeniyle yaşanan sorunlara yer verilmiştir.

Bu yazı ile son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde Rusya Federasyonu'na fiili ihracı gerçekleşip herhangi bir nedenle geri dönen eşyanın ihracatçı firmanın talebi doğrultusunda geri gelen eşya kapsamında işlemlerinin öncelikli olarak tamamlanması yönünde gümrük müdürlüklerine talimat verilmiştir.

2.Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlendi.

10 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2016'da yürürlüğe girecek olan 138 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda yer alan usulsüzlük cezası, "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"da yer alan çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliği'nde yer alan bazı tutarlar aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

2015 yılı yeniden değerleme oranı ise % 5,58 olarak belirlenmiştir.

► 4458 sayılı Gümrük Kanunu

 Usulsüzlük cezası (241/1)

89,00 TL

 Fazla çalışma ücreti;

 - İhracat için, (15481 Sayılı Karar 122/1-a)

7,90 TL

 - Diğer işlemler için (15481 Sayılı Karar 122/1-a)

18,95 TL

 Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti (kamyon başına);

 - İhracat için (15481 Sayılı Karar 122/1-b)

18,95 TL

 - Diğer işlemler için (15481 Sayılı Karar 122/1-b)

30,02 TL


► Gümrük Yönetmeliği

 Transitte basitleştirme izni için asgari gümrük vergileri toplamı (224/1-e/1)

6.041.146,28 TL

 Geri verme veya kaldırmada;

 

 - Gümrük müdürlüklerinin yetkili olacağı gümrük vergileri toplamı (500/1-a)

155.000,00 TL

 - Bölge müdürlüklerinin yetkili olacağı gümrük vergileri toplamı (500/1-b)

787.000,00 TL

 - Genel müdürlüğün yetkili olacağı gümrük vergileri toplamı (500/1-c)

787.000,00 TL

 Antrepo açma izninde ödenmiş sermaye tutarı;

 

 - Gelişmiş yöre kapsamındakiler için (519/1-a/1)

1.580.711,80 TL

 - Normal yöre kapsamındaki iller için (519/1-a/2)

553.249,12 TL

 - Kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller için (519/1-a/3)

237.106,77 TL


3. Hükümet programında dış ticarete ilişkin yapılması öngörülen değişiklikler

Hükümet Programında yer alan, dış ticaret işlemlerine ilişkin yapılacak düzenlemelere ait özet bilgiler aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır:

3 ay içerisinde yapılacaklar

6 ay içerisinde yapılacaklar

1 yıl içerisinde yapılacaklar

 Ticaretin Kolaylaştırılmasına  ilişkin anlaşma TBMM'nin onayına  sunulacak.

 Elektronik ticaret geliştirilmesi  sağlanacak,

 

 Gümrüklerde Tek Pencere Sistemi  Uygulamaya konulacak,

 

 GB'nin güncellenmesi  çalışmalarına devam edilecek,

 

 Serbest bölgelerin cazibesi  artırılacak.

 Dahilde işleme rejimi gözden  geçirilecek,

 

 Piyasa Gözetim ve Denetim  Sistemlerinin işleyişi değerlendirilerek  etkin bir uygulama mekanizması  oluşturulacak,

 

 E-İhracat Stratejisi de dahil olmak  üzere belirlenen alanlarda strateji  dökümanları hazırlanacak, mevcut  stratejiler güncellenecek.