Sirküler arama:
Toplam 132 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14

No Tarih Konu
52 14/06/2021 Vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin Tebliğ yayımlandı.
51 09/06/2021 7326 sayılı Kanun’un, aktife kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine ilişkin hükümleri.
50 09/06/2021 Vergi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un “İşletme kayıtlarının düzeltilmesi”yle ilgili hükümleri.
49 09/06/2021 Vergi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un “Matrah ve vergi artırımı”yla ilgili düzenlemeleri.
48 09/06/2021 7326 sayılı Kanun’un “Vergi alacaklarının yapılandırılması” ve “İnceleme aşamasındaki işlemler”le ilgili hükümleri.
47 07/06/2021 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde başta kısmi tevkifat ve finansman gider kısıtlamasında KDV uygulaması olmak üzere bazı değişiklikler yapıldı.
46 03/06/2021 Yerli ve yabancı film gösterimlerinde %0 oranında eğlence vergisi uygulanmasına ilişkin süre 31 Temmuz 2021’e uzatıldı.
45 02/06/2021 Gayrimenkul kiralamalarında tevkifat oran indirimlerinin süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.
44 02/06/2021 Bazı hizmetlerde uygulanan KDV oran indirimlerinin süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.
43 01/06/2021 Dövizli fonlar dışındaki yatırım fon gelirleri ile bankalarca ihraç edilen tahvil gelirlerinde uygulanan düşük oranlı tevkifatın uygulanma süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.